Du är den ende för mig

Du är den ende för migDu är stjärnan vi följer i natten

Du är ljuset i mörkret och sorgen

Livets bröd som mättar som ingen annan kan

Du är vår herde så god och så sann

Du är vår dörr till din helande äng

Hoppet för alla nationer

Ja, Jesus du är


Du, du är den ende för mig

Dig jag behöver mest

Du är som luften jag andas

Jesus, min käre Jesus


Du är hörnstenen i Herrens hus

Tråden som håller ihop herrens brud

Huvudet för kroppen, grunden för våra liv

Du är den sanning som sätter oss fria

Du får oss alla att falla på knä

Du är ordet som bryter alla tvivel som finns.


Jesus, ditt namn är Jesus

Min dyrbare Jesus

Du är min kung, du är allt för mig


Du är lammet som led för vår synd

Du är Messias, hemvändande  Kung

Du är uppståndelse, livet i all evighet

Du är vår frälsare, lejon av Juda

Du är Guds son, vår klippa och vän

Du är fridens furste

Ja, Jesus du ärLIGHT

"Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." (John 8:12)


STAR

"We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. "(2 Petr 1:19)


BREAD of LIFE

"Then Jesus declared, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty" (John 6:35)


SHEPHERD

"I am the good shepherd, the good shepherd gives His life for the sheep."" (John 10:11)


"My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish". (John 10:27-28)


DOOR/GATE

”I am the door (to the sheepfold) BY ME if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture". (John 10:9)


HEALER

"But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed." (Isaiah 53.5)