Om När ingen annan hör

Om När ingen annan hör


När ingen annat verkar se dig

den kärlek du längtar efter


Jesus säger: Jag tror på dig som ingen annan gör

Jag ser din potential

Värt/vet att allt du har att ge

så glöm inte, glöm inte det


Jag tror på dig, jag hör din röst, jag älskar dig/vet vad du tänker

Jag tror på dig, jag tror på dig, på det du har att

Jag tror på dig, jag tror på dig, mer än du kan se

Du har så mycket att ge, Du har så mycket att få


Såsom i en spegel


"Vi har inte en sådan överstepräst, som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd."

Hebr 4:15


Ibland känns det som om vi är helt ensam i hela världen och att ingen ser en. Denna sång kom till när jag var i ett sådant läge samtidigt som jag såg att det finns en som förstår mig fullkomligt, som lyssnar på mig och som vet precis vad jag har att ge. En som tror på mig.  Det finns en vän som vil bara behöver vända oss till och tala om hur vi har det, så vet han redan hur det är med oss.


Ända in i själens djup, ända in i de djupaste lidanden och smärtfullaste punkter räcker hans erfarenhet och kärlek. Du kan inte komma på någon plåga, som inte han också suttit under.  Du kan tycka att du har blivit sårad som ingen annan, men även hans hjärta har blött av detta. Han har medlidande som ingen annan .


Ibland känns det som ingen förstår en. Ibland glömmer vi bort att det finns en vän vi alltid kan vända oss till och tala om hur vi känner. Han förstår oss alltid. Han vet redan hur det är med oss, men vill ändå höra hur det är med oss.


Ända in själens dunklaste natt, ända in i de djupaste och mest smärtfulla vrår når hans milda kärlek. Och lika långt räcker Hans erfarenheter. Jag kan inte komma på någon plågsam tanke eller känsla som inte Han också varit med om.


Inget törne kan såra dig, som inte även hans hjärta blött av. Ingen pil kan träffa dig som inte har skjutits även mot hans huvud. Han har medlidande, ja ett stort heligt kärleksfullt hjärta som blöder för dig