2017

Eld i hjärtat

27 november 2017


”Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu inte förskräckt eller försagd. Ty HERREN din Gud är med dig i allt vad du företager dig.” Jos 1:9


Är det inte härligt med människor som trotsar oddsen. Shannon Lucid till exempel. Hon klådde världsrekord för en kvinna i rymden: 188 dagar.! Men här kommer det intressanta: när hon bara var 13 år sa hon till sin lärare att hon ville bli en rymdvetenskapsman. Läraren skrattade: ”Det finns ingen sådant om det skulle finnas kan inte en kvinna bli det i alla fall.


Vi ska vara försiktiga med vem vi lyssnar på! Om vi vill marschera i rätt riktning är det bäst att vi lyssnar på rätt trummis?

Vad har vi att förlora? Sanningen är: du är inte ens säker i din säng, så det är lika bra att resa sig och börja gå. Sträck dig efter Guds styrka och gör något!

Max Lucado säger: ’I stället för att starta en eld i ditt hem, starta en i ditt hjärta. Följ Guds impulser.  Adoptera ett barn. Flytta utomlands. Bli lärare för en klass. Byt karriär. Spring för livet Gör en skillnad. Det kanske inte är säkert, men vad är säkert? Jesus sa: Den som vill rädda sitt liv kommer att förlora det (Luk 9:24)


Återvinn nyfikenheten från barndomen! Gör det du brinner för. Gud kommer att tala till dig på ett unikt sätt. Bara för att Gud talade till Moses genom en brinnande buske betyder inte att vi borde sitta vid en buske och vänta på att Gud ska tala. Nej, Herren vill uppenbara sitt hjärta personligt till var och en. Vi lär känna hans vilja när vi söker honom och lär oss att lyssna på honom varje dag. Och när vi tycker att vi hör något ska vi resa oss och börja röra oss. Gud har saker för oss att göra idag!


"Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem."(Efesierbrevet 2:10)

Ett gott verk

28 oktober 2017

Han som påbörjat ett gott verk i er ska också fullborda det

intill Kristi Jesu dag. (Fil 1:6)


När vi tog emot Jesus som vår frälsare och herre började

Gud ett gott verk i oss. Ett gott verk, inte något dåligt eller

halvdant.


Det är lätt att misströsta när vi inte ser att det händer så

mycket, att det vi ber om inte visar sig. Vi ser inte vad Gud

gör i våra liv. Det är lätt att tappa fokus och inte ens märka vad Gud gör, kanske andra märker förvandlingen i vårt liv men vi är själva så inriktiade på problemen och på det som inte är bra att vi inte märker att Gud är å färde.

Det gäller att vi inte börjar misströsta när vi tycker det tar lång tid. Ibland tar det tid ust för att Gud vill gå ner op djupet i våra liv. Gud är inte som jag ibland när jag städar lite slarvigt, han gör det på djupet och grundligt. Låt oss börja lita på att Gud verkar varje stund, varje dag, varje vecka. Låt oss ställa om fokus från problemen till Honom. Låt oss uppmuntra varandra och påtala det vi ser av Guds verk i varandra.

aVem är jag?

25 september 2017

Ibland känns det mig ölvermäktigt, det Gud har fört i min

väg. Det känns som att jag inte klarar detta och att någon

annan skulle göra det bättre. Som Mose sa till Herren när

han kallade honom:

»Vem är jag, att jag skulle gå till Farao, och att jag skulle

föra Israels barn ut ur Egypten?» (2 Moseboken 3:11)

Du tog nog fel person, Gud? Jag klarar knappt av vardagen,

hur ska jag kunna göra detta?

Men Gud svarar trofast precis som han alltid gör.

Lita på mig. Jag är med dig. Jag är den jag är. Jag kommer

att ge dig precis det du behöver. Precis den styrka och

förmåga du behöver. Herren som skapade dig i din mammas

mage, han som vet din situation och precis där du är fyller

han dig med sin kraft och skapar något vackert därur.

Något du aldrig hade kunnat tänka dig.

Vad får dig att känna dig levande

27 augusti 2017


Bakgrunden till citatet är att teologen Gil Baille  sökte råd hos Howard Thurman och frågade honom om världens behov och hur mycket det var som behövs göras i världen. (Violence Unveiled: Humanity at the crossroads,  Han blev då avbruten av Howard Thurman som sa just detta, att fråga dig inte vad världen behöver. Fråga dig själv vad som gör att du känner dig levande och gör detta. För vad världen behöver är människor som är levande och lever utifrån det de har i sina hjärtan.


Ibland vill man bara komma bort från problem och hemska nyheter osv.  Vi gör allt för att döva känslan av rädsla för vad som ska hända och förtränger tankarna genom att distrahera oss med allt möjligt. Att ta paus från larmet kan vara bra och stunder av stillhet och meditation eller bön ger kraftfull helande. Bättre fly än illa fäkta.


Det är viktigt att vi kan höra det vi själva tänker, känner, att vi tar det som finns i vårt hjräta, ,det vi brinner för och gör något av det. Det är så jag tolkar detta citat. I stället för att fly gå in i upplevelsen leva utifrån det Gud har lagt ner i vårt härta pch på så vis komma till liv och förävandaö världen genom vår närvaro.
Ingen fördömmelse

20 augusti 2017

"Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." (Romarbrevet 8:19)


Vad är fördömelse? Fördömelse är en känsla av skuld eller att ha gjort fel. Det orsakas oftast av uppfattningen av att vi har blivit dömda på något sätt. Det kan vara att vi dömer oss själva eller känner att andra dömer oss. Fördömelse är tvillingbror med fruktan. De kan förstöra  de  ditt liv, hindra dig från att leva i frid och lycka.


Fördömelse är ett problem för de flesta människor, men speciellt för övervikta. Vi lever i en anklagande, fördömande värld som hyllar smala människor. Om vi inte är smala känner vi oss fördömda Inte bara känner vi oss fördömda av världen utan vi fördömer oss själva utifrån en känsla av misslyckande. Vi slår på oss själva för att vi äter för mycket, för att vi inte har kraften att stå emot. Många människor har porblem i sina liv, faktiskt alla människor om sanningen ska fram, men när problemet heter mat, är det vanligtvist uppenbart. VI vet att människor kan se att vi har ett problem och vi tror att de fördömer oss på grund av det. Vi kommer också under fördömelse varje gång vi stiger upp på en våg eller sätter på oss tighta kläder när vi påminns om vårt misslyckande


Fördömelse är inte en motivator, det är en de-motivator. Vi känner oss hemska och fula och så småningom om börjar vi äta mer som en tröst, för att lindra smärtan. Fördöemelse håller oss tillbaka.


Fördömelse kommer av en känsla av att vi blir fördömda. Vi är rädda för denna dom. För att ta itu med känslor av fördeömelse behöver vi ta itu med dömen


"Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna." (Lukas 6:37)


Jesus var verkligen tydlig med att vi inte ska döma eller fördöma. Det betyder att vi inte ska döma eller fördöma andra människor, men inte heller oss själva.


De flesta känner till historien av en kvinna som blir påkommen med att vara otrogen. Hon fördes till Jesus och de frågade honom om hon skulle bli stenad. Jesus svarade att om någon var utan synd skulle de kasta den första stenen. Men ingen kastade en sten. Jesus frågade henne ”Har ingen fördömt dig? Hon svarade ”Nej, ingen, herre.” Jesus deklarerar sedan ”Inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer.”


Jesus sa inte att det var ok att hon varit otrogen. Jesus sa att även om hon hade syndat fördömde han inte henne och han visade också att ingen annan hade rätt att döma henne heller.


Tänk på detta en stund. Kvinnan hade rört till det. Det låg inget tvivel om att hon hade syndat; bibeln är tydlig med vad Gud står när det gäller äktenskapsbrott. Det är inte acceptabelt. Varför dömde inte Jesus henne? Jo, Gud älskar oss och han sände sin son för att frälsa oss inte för att fördöma oss. Det är dags att sluta förlita oss på vår egen förmågaoch lita på vad Jesus gjorde i stället.  Jesus betalade nämligen priset för våra synder, vi är förlåtna och vi behöver förlåta andra och oss själva.


Jesus fördömde inte henne för att han älskade henne och kom för att frälsa henne. Jesus älskar dig och kom för att frälsa dig. Han kom inte för att fördöma dig och få dig att känna dig skyldig. Du är inte fördömd. Det innebär också att du inte har någon rätt att fördöma dig själv eller andra. Ingen har rätt att fördöma dig.

Se på myran

22 juli 2017


”Gå bort till myran du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man.” (Ords 6:6-11)


Hon har ingen furste över sig (hebr befälhavare). Myror vet instinktivt vad de ska göra – en bild på den pånyttfödde troende.


Om du har tittat på myror som arbetat vet du att de arbetar väldigt snabbt och tätt tillsammans. De bär på saker som är större än sig själva men man ser dem sällan stå och vila, de kämpar på trots bördan. De verkar glada och lyckliga. Kanske är det för att de är så upptagna. Gud har nog tänkt att vi ska vara sysselsatta, han satte råda trädgården. Det är bara att titta på barnen, de sitter inte stilla utan är aktiva och vill göra saker.


När man tittat på dem kan man inte låta bli att bli inspirerad at göra något.


Det intressanta är att var och en gör sin del utan någon som säger ut dem vad de ska göra, var de ska gå, vilket bit eller vilket material de ska hämta. Gud har gett dem färdigheten årecis som han gjort med bin som samlar honung.


"Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd: myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda;" (Ordspråksboken 30:24-25)


Även om det finns en drottning och myrorna inte kan överleva utan henne är den enda funktionen hon har att lägga ägg. En drottning lägger ca 30 000 ägg. Alla ägg är likadana men hur mycket mat en arbetare ger ett ägg bestämmer om det blir en arbetare, en soldat eller en drottning.


Myrorna som är bra på att klyva löv (leaf-cutter ant) delar inte löv som man skulle kunna tro . De anchor ett löv med en mandible och sedan tappar/låter falla den andra snabbt som en giljotin.

En myra ser inte stor ut för världen men kan bära upp till fyra gånger sin vikt i en kelimeter som i jämförelse med människa är flertals mil. Den anchor också med sina bakben så ju större myra desto större bitar av lövet kan den skära.


I en tysk studie (Gabriele Berberich Universitet Duisburg-Essen) fann man att stackmyror (red wood ant)  kan förutsäga jordbävning. Att de ändrar beteende dagen innan, i stället för att samla mat den dagen och vila på natten, höll de sig aktiv hela natten. Dagen efter jordbävningen återvände de till normala rutiner. Hur kan de känna det. Enligt Berrberich kan de antingen registera ändring av gas meissions med speciella celler som kallas chemorecpetorer eller reagera på små ändringar i jordens magnetfält med magnetreceptrorer.

I Bristol, England studerade man 2006  otaliga timmar och analyserade Temnothorax albipennis myror letade efter mat. De fann att både ledarmyror och följarna verkade arbeta i tanden och provide bidirectional feedback.


Även om en ledarmyra kunde få hem maten fyra gånger snabbare själv gick det med en myra och lärde den att hitta mat och komma ihåg platsen. Lärarmyran verkade anpassa takten med följarens förmåga att hinna med. Eftersom myrkolonier verkar fungera i felfri kommuikation analyserar forskare hur vi kan lära från deras exempel.

Bibelns råd att "se på myran" visar sig vara klokt.


 

Sväva som en örn

7 juni 2017


Visste du att en örn vet när en storm ska komma långt innan den bryter ut? Örnen flyger då till någon hög punkt och väntar tills vinden kommer. När vinden kommer breder den ut sina vingar så att vinden  lyfteänden ovanför stormen. Medan stormen härjar under örnen vilar den ovan den.

Örnen flyr inte stormen, den använder den bara för att komma högre. Den lyfter på vinden som stormen kommer med. När stormen i våra liv kommer kan vi lyftas över den genom att sätta våra sinnen och vår tro på Gud. Stormarna behöver inte vinna över oss. Vi kan låta Guds kraft lyfta oss över dem.


Det finns gott om bibelställen med örnar i bibeln, där örnens egenskaper lyfts fram:


• bra syn, ser långt:

”Därifrån söker hon och hennes ögon ser det lång ifrån.  (Job 39:29)


•snabb:

”Saul och Jonatan, de älskade, kära, i livet och döden förenade, snabbare än örnar, starkare än lejon.” (2 Samuelsboken 1:23)


"Våra förföljare voro snabbare än himmelens örnar; på bergen jagade de oss, i öknen lade de försåt för oss." (Klagovisorna 4:19)


•svävande mot himmelen: ”Låt inte dina blickar flyga efter det som ej ahr bestånd, ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen (Ordspråksboken 23:5)


•styrka i fjädrarna:

”I samma stund gick det ordet i fullbordan på Nebukadnessar; han blev utstött från människorna och måste äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp, till dess att hans hår växte och blev såsom örnfjädrar, och till dess hans naglar bler såsom fågelklor.” (Daniel 4:33)


•stora vingar:

”En stor örn med väldiga vingar och långa vingpennor med tät och färgrik fjäderskrud, kom till Libanon. Han tog cederträdets topp och bröt av det översta skottet.” (Hesekiel 17:3) v.7: ”Men ännu en stor örn kom. Han hade väldiga vingar och tät fjärderskrud. Mot honom vände vinstocken sina rötter, mot honom ströckte den sina rankor från den bädd där den planterats, för att han skulle ge den vatten.


•Sättet att flyga

"Tre ting äro mig för underbara, ja, fyra finnas, som jag icke kan spåra: 19örnens väg under himmelen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och en mans väg hos en ung kvinna." (Ords 30:18-19


•Tycker om höga cedrar

"Så säger Herren, HERREN: Den stora örnen med de stora vingarna och de långa pennorna, han som är så full med brokiga fjädrar, han kom till Libanon och tog bort toppen på cedern och bröt det översta skottet. Han förde det till krämarlandet och satte det i köpmansstaden." (Hesekiel 17:3-4)


•Bor på höga klippor

Är det ett verk av ditt förstånd, att falken svingar sig upp och breder ut sina vingar till flykt mot söder? Eller är det på ditt bud som örnen stiger så högt och bygger sitt näste i höjden? På klippan bor han, där har han sitt tillhåll, på klippans spets och på branta berget.… (Job 39:27-28)


•Bild på makt och styrka

”En stor örn med väldiga vingar och långa vingpennor med tät och färgrik fjäderskrud, kom till Libanon. Han tog cederträdets topp och bröt av det översta skottet.” (Hesekiel 17:3)


”Sätt basunen för din mun! Såsom en örn kommer fienden över Herrens hus, eftersom de har överträtt mitt förbund och avfallit från min lag.” (Hosea8:1)


•Förnyad styrka och skönheten i förnyelsen av de heliga

"han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med måd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir unge på nytt såsom en örn." (Psalm 103:4-5)


•Modern lär sina ungar att flyga, en bild av Guds omsorg om sin Församling

"I haven själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig."(2 Mosebok 19:4)


"Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem,

så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg.

Herren ensam visade vägen, ingen annan, främmande gud. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av åkerns gröda,

mättade honom med honung från bergen, olja från flinthårda klippan, (5 mosebok 32:11-13)


•Skyddande vingar

"Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn." (Uppenbarelseboken 12:14)


•Förnyad kraft

"Men de som väntar på Herren ska få ny kraft. De ska få nya vingfjädrar som örnarna, de ska kunna springa utan att bli trötta och de ska inte ge upp under vägen." (Jesaja 40:13)

Att inte jämföra sig

31 maj 2017


Det är något speciellt med den här tiden, våren och försommaren då fylls med nytt liv, när man sker den skira grönskan breda ut sig, alla knoppar på buskar blommor, blommor frimodigt sticker upp sina bladverk i rabatten trots att det fortfarande kan vara riktigt kallt på nätterna


Blommorna blommar i alla sin prakt utan tanke på att de borde göra något annat. De jämför sig inte heller med andra blommor. Den minsta lilla tussilago eller blåsippa står där stolt i backarna. De tänker formligen inte heller på att den skulle vilja vara en tulpan eller påsklilja i stället.

Inte heller vi ser ner på tussilagon för att den inte är mer lik en tulpan med släta blad och varför den inte är röd i stället för gul.

Blommor blommar helt enkelt för att det är det de skapades till. De slösar med all sin prakt oavsett om någon ser dem eller inte, vare sig någon gillar dem eller inte. <De blommar lika fint oavsett vem som tittar på dem.


Tänk om vi kunde lära oss lite av blommorna: blomma ut i våra liv, våga visa oss som de vackra människor vi är skapade att vara, utan att jämföra oss eller söka bekräftelse av andra för att våga blomma.


En blomma tvekar inte när den är på väg upp ur jorden och tänker att den inte törs växa vidare, för att det är så otäckt här uppe och man inte vet vad som kan hända i livet. Den växer frimodigt vidare och det kan också vi göra, utan att tveka eller be om lov. Gud har skapat var och en av oss med en intensiv önskan om att vi ska glädjas åt livet och varandra. Det är vår uppgift att ta tillvara på och förvalta den gåvan.


”Se på lilarna, hur de varken spinner eller väver och likväl säger jag er att inte ens Salomo i al sin härlighet var så kläd som en av dem” (Luk 12:27)

liljorna


Det kanske mänskligt att se på andra och jämföra sig, men det är något som bibeln råder oss att inte fastna i.


Galaterbrevet 6:4-5: ”Må var och en pröva sina egna gärningar; (engelsk övers jämför er inte med varandre) han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro. 5Ty var och en har sin egen börda att bära.…”Koncentrera dig på vem du är, vad du har


Rom 12:6

”Och vi har olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given,


Det är en sak att hitta inspiration i andra människor för hur du själv vill vara och lära av människor och jämförelse då du trycker ner dig själv och dina egna gåvor och tycker någon annans gåvor är bättr.

Nej, låt oss lyssna på Faderns kärleksfulla eöst som talar om för oss att just jag är unik och det fins ingen anledning att se på någon annan utan rikta blicken på kärleken själv.
Blinda fläckar

22 maj 2017


GPS och Google maps är fantastiskt. Var vi än har kan vi orientera oss även om vi aldrig varit där. Det vore än mer fantastiskt att ha en detta satelit perspektiv för livet också. Ett perspektiv som gör att vi kunde ställa oss utom oss själva och se var vi behöver gå och vad behöver göra för att bli den vi vill vara. Självmedvetenhet. Självinsikt. Att ha en korrekt bild av den du är, vad som är sant om dig själv. Självinsikt är viktigt för att kunna  växa som människa. Men hur får man självinsikt? Är det något medfött eller något vi kan lära oss?


Om vi börjar med att titta på oss i spegeln. Reflektionen av en spegel är något vi tar för givet idag. Men vad är det vi ser? Vet vi vem vi är? Vilka styrkor och svagheter vi har? Personlighet? En som anpassar sig eller en som går sin egen väg?  Vad känner vi när vi tittar på oss själva? Skam? Depression? Glädje? Stolthet eller besvikelse? Kan se vara ärliga med oss själva?


Att titta i spegeln ger oss möjlighet att se på oss själva på ett objektivt sätt. Men vår reflektion är bara en del av bilden. Det är bara så mycket vi kan se innan blinda fläckar kommer i vägen.


Blinda fläcken eller papillen är det område i ögats näthinna där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven (kranialnerv II, opticus) som endast är sensorisk (leder information till hjärnan). Som framgår av namnet ser man inget i denna del av synfältet. Vid ett synfältstest framstår detta område som blint och det används därför som fixeringspunkt vid dessa ögonmedicinska undersökningar.


Man märker normalt inte att man har en blind fläck. Detta eftersom du inte får något sensoriskt input från det området i retina. När båda ögonen är öppna kan information från det ena ögat täcka upp bristen i det andra.


”Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om kristi härlighet, han som är Guds avbild.” (2 Kor 4:4)


”Var ordets görare inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.” (Jakobs brev 1:22-25)


Detta behöver vi hälp med. Vi behöver Andens kraft och urskilningsflrmpnga. Vi behöver ett perspektiv utifrån, ett örnperspektiv, så att vi kan se hela bilden.Vi får be som Paulus.


”Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga.” (Ef 1:18)
Attityden gör skillnaden

29 april 2017


”Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allraheligaste tro, be i den helige Ande och bevara er så i Guds kärlek under det att ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi barmhärtighet, till evigt liv.” Judas 1:20-21


Med en rätt attityd ser inte bara framtiden bättre ut, även nuet blir mer njutbart. Två byggare som byggde en tegelvägg. En av dem klagade ständigt. När han tillfrågades om vad han höll på med sa han: ’Jag lägger en tegelsten på den andra hela dagen tills min rygg är på väg att paja.’ Men den andra mannen visslade när han arbetade och hans ansikte sken av tillfredsställelse. När denne tillfrågades om vad han gjorde svarade han: Jag bygger inte bara en vägg, jag bygger en katedral.’ De gjorde samma jobb, men oj vilken skillnad på attityder!

John Maxwell berättade om en vän som arbetade sdm lastbilsförare. Med tanke på antalet mil han måste lägga bakom sig varje vecka frågade John hur han klarade sig från att bli uttråkad. Mannen svarade: Allt hänger på din attityd. En del förare går på jobbet på morgonen men jag går upp varje dag för att njuta av en tur på landet. Detta slags perspektiv kommer att hålla dig evigt ung och kommer att ge dig en guldkant i livet. Bibeln säger att vi ska bygga upp oss själva. Gör vi det eller hänger vi bara med? Lyssnar vi på Herrens uppmuntrande ord eller låter vi oss påverkas av allt missnöje och klagan runt omkring?  Leds vi av Anden eller låter vi oss kastas hit och dit av världens nycker och moderiktningar?


Att ha rätt attityd och stark tro är ditt ansvar. Ingen annan kan göra det åt dig. Du behöver ta tid och prata med Gud om detta varje dag.God jord

22 april 2017


"Han använde sig av många bilder, som till exempel denna:En lantbrukare gick ut på sina åkrar för att så.vNär han sådde föll en del av kornen på stigen bredvid, och fåglarna kom och åt upp dem.

Och en del föll där marken var stenig och där det bara fanns tunt med jord. Plantorna växte snabbt i den grunda jorden,men i den heta solen torkade de och vissnade och dog, för de hade ytliga rötter. Andra korn föll bland törnbuskarna, och buskarna kvävde de ömtåliga stråna.

Men en del föll i den goda jorden och gav trettio, sextio och till och med hundra gånger så mycket säd som han hade sått. (Matt 13:3-8)


Detta bibelställe fick mig att tänka lite mer på god jordmån. Enligt ordlistan är Jordmån – den övre delen av marken som påverkas av organismer, vatten, vind och klimat

Jag läser att om rötterna är jämt fördelade över hela ytan så tyder det på lucker, fin jord. Ser man däremot en tydlig gräns, en ”sula” där rötterna haft svårt att tränga igenom så behöver jorden bearbetas mer ner så kanaler öppnas upp till jordlagren nedanför.

Jorden får inte heller vara sur men inte heller för kalkrik, så det är bra att kolla ph-värdet så att man kan förändra värdet med hjälp av jordförbättring och gödsling.


Jag är uppvuxen långt från vägen där det sådda inte hade kunnat få rötter och gro och växa, Inte heller växte jag upp i dålig jord som inte kunde stödja min tro. Min familj och min andliga gemenskap erbjöd mig rik, mörk jord, där rötterna av min tro kunde växa ner och bygga ett system som är fast och friskt, men det finns alltid faran av ogräs som växer upp för att det kväver friska plantor och får dem att dö. Det är så lätt att bli störd av livet – arbetet, pengarna, girighet, upptagenhet, stress, så det är fara att jag glömmer att det jag har ska användas för Guds syften, inte mina egna. Jag föreställer mig att jag drar upp ogräset i mitt liv, ett efter ett- Otacksamhetens ogräs, som påminner om vad jag inte har i stället för att tänka på vad jag har. Avundsjukans ogräs som gör att jag känner mig misslyckad. Girighetens ogräs som får mig att satsa all energi på att tjäna pengar för att köpa saker jag inte behöver för att får resultat som jag inte vill ha.


Jag ber att våra hjärtan får vara god jord. Att vi får ara öppna och mjuka nog att ta emot ordet. Bevara oss från surhet och hårdhet som hindrar Andens verk och ogräset som drar vår uppmärksamhet från det goda.
Grodhopp

21 april 2017

Det var en gång en groda, som ramlade i ett stort hål och inte kunde komma upp. Flera av hans vänner försökte hjälpa honom, men gav till slut upp. ”Eftersom du kommer att vara där nere ett tag ska vi gå och hämta mat åt dig”, sa de..

Men så snart de hade gått kom grodan hoppande bakom dem.

”Vi trodde inte att du kunde komma ut”, utropade de.

”Å det kunde jag inte heller” svarade han ”men plötsligt kom en stor vagn emot mig och då upptäckte jag att jag kunde.


Ibland är det så att det är först när vi är tvungna att ändra oss som vi upptäcker att vi kan. Vanligen är vi mer bekväma med gamla problem än nya lösningar. Om du tror att inget behöver göras första gången kommer du aldrig att se något göras åt saken och inget kommer att förändras.


Det verkar vara då vi är mest mottagliga förändring, när vi är tvungna helt enkelt.  Det är när vi har ett problem som vi behöver ett mirakel.

Vi behöver också inse att vi kan förändras. Inget väcker längtans eld mer än den plötsliga insikten att ”jag måste inte stanna i detta tillstånd eller vara på det här sättet längre!”


Idag är Guds mål för dig att göra dig mer lik Jesus. Han har gett sin Ande uppgiften att göra vad som än krävs för att göra vad som än krävs för att åstadkomma det, så låt Honom få sin väg i ditt liv idag


”…och när Herrens Ande verkar i oss blir vi mer och mer lik Honom” (2 Kor 3:18)


”Follow your bliss” (Joseph Cambell)


I stället för att se på saker och ting och förklara varför det ser ut som det gör börja drömma om sådant som ännu inte finns och fråga ”Varför inte?

Läkedom åt de förtvivlade

20 april 2017


Ibland blir jag rädd för mina egna känslor och många gånger trycker jag ner dem, även fast jag vet att det är inte Guds tanke. Gud har skapat oss med känslor som en fantastisk gåva. Däremot när jag låter Gud beröra mitt känsloliv med Guds kärlek och jag verkligen förstår att jag är dyrbar blir jag trygg och kan lättare släppa på mina känslor.


Längtar efter en god självkänsla.


En av de första känslorna som infann sig i syndafallet var fruktan. Människan gömde sig. Ur denna fruktan har många negativa känslor utvecklats.


Jag tror att vi ska ge dessa negativa känslor till Herren. Paulus: ”Vi är bedrövade men alltid glada”.  (2 Korinterbrevet 6:10) Mitt i bedrövelsen kände han glädje över gemenskapen med Gud. Ett helat känsloliv kanske inte betyder att det alltid känns bra, men vi får ett djupt möte med Gud där vi verkligen berörs av honom hur än vårt känsloliv svallar.


Låt oss visa Gud förtroende och inte längre gömma oss. Låt oss gå fram till nådens tron och se vår barmhärtige överstepräst i ögonen. Han som har medlidande med våra svagheter.  Omsluten av Honom kanske den helige Ande uppenbarar att känslan bottnar i ett minne som Han kan hela när vi ger det till Honom.

”Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn."
Vårstädning

31 mars 2017


Vårkänslor, det känns i luften, varma vindar, bekant men också nytt på något sätt.

Se jag gör något nytt.

Ibland behöver vi släppa taget om det gamla för att komma in i en ny årstid och för att växa i vår tro. En av många läxor i livet: släpp taget. Vi kan inte hålla fast vid det förgångna, när vi blivit sårade, kämpat, relationer som gått i krasch. Ibland kan vi behöver ta tid att sörja för att komma framåt. Vi kanske måste känna förlusten, vara ledsen en stund och prata med någon som bryr sig. Efter att vi sörjt kan vi se framåt igen. Det kan ibland kännas svårt att lämna det gamla som har blivit som en kär gammal vän. Förändring är inte alltid smärtfri, men nödvändig.


När nu våren börjar spira runt omkring oss, låt oss bli påminda om att Gud vill göra något nytt. Låt oss be att Jesus ska hjälpa oss att omfamna allt det nya han har för oss. Att ta emot förlåtelse för gamla misstag och låta Honom rensa bort allt som tynger oss.


Käre Herre

Tack för att du utvecklar mig till den person du tänkt att jag ska vara. Jag måste erkänna Jesus att ibland finner jag det svårt att släppa taget om gamla saker även fast jag vet att de håller mig tillbaka. Hjälp mig, Herre att verkligen se denna vår för vad den är. En underbar påminnelse om hur vacker förändring kan vara. Som blommorna börjar smycka träden ännu en gång och friskt gräs kommer upp i marken, förnya i mig styrkan att släppa taget om det gamla och röra mig framåt i min resa med dig. Amen


Vara tillsammans viktingare

än att ha rätt

29 mars 2017

Det finns många saker vi sätter värde på idag. Våra fantastiska hem, våra snabba bilar, vår långa lista av prestationer. Dessa saker må vara värdefulla i mångas ögon, men är inte våra relationer viktigaste av allt.

För det första ska vi värdera relationen med Honom. För det andra med vår livspartner. Det är varför jag varje da vill påminna mig om att inte ta min man eller mitt äktenskap för givet.


Under de senaste åren har några bibliska koncept blivit allt starkare och som har hjälpt mig att komma in djupare relation med min man.

T ex har jag lärt mig att vara tillsammans är mycket viktigare att ha rätt än att få sista ordet. Och jag har lärt mig att njuta och värdera de goda tiderna – även de små sakerna som samtalen vid middagstid, varma kramar, filmkvällar och små utflykter. Och även om det definitivt har varit stunder av disrespekt och sårade känslor, så i slutet av dagen och varje morgon jag vaknar, väljer jag min man om och om igen. Och det är en sann kärlekshsístoria som baserar sig på grunden i Guds ord och en som kommer stå sig i genom prövningarna i livet.Förlåtelse

”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit er.” (Efesierbrevet 4:23)

Det blir lättare och lättare att förlåta ju mer vi praktiserar det. När vi tänker på hur mycket vi själva har blivit förlåtna.Behålla glädjen

”Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allahanda frestelser och vet att om er tro håller provetr, så verkar det ståndaktighet.” (Jakobs brev 1:2-3)

Glädja sig över att ha varandra, prioritera tid för varandra, njuta av den enkla vardagen.


Uppmuntran och förtroende

”Trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes, såsom ni ock redan gör.” (1 Tessalonikerbrevet 5:11)

Min man är min bästa vän. Han är den förste jag vänder mig till när jag behöver råd och uppmuntran. Jag tror verkligen av hela mitt hjärta att vara varandras närmaste livskamrat har fått vår relation att bygga på ett förtroenden som är osviklig.


Öppenhet och bön för varandra

”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, på det att ni må bli botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.” (Jakobs brev 5:16)

När vi öppnar oss och delar våra smärtpunkter och misslyckanden med vår livskamrat kan vi få uppmuntran genom Guds ord av varandra. När vi delar våra tillkortakommanden kan de lyfta oss i bön: detta är det viktigaste delen i vår resa tillsammans. Att göra Gud till nummer ett tillåter dig att fritt älska och tjäna din partner även när det är tuffa tider.


Att följa Guds vilja för mitt äktenskap har varit en resa. Och även om jag inte alltid tar den rätta vägen att studera hans ord har Han verkligen hjälpt mig att basera mitt äktenskap på en fast grund. Det kan vara bra att ställa sig frågor som: Tycker du att det är svårt att förlåta din partner? Litar ni på varandra. Finns det något som skiljer dig från äktenskapet som Gud har tänkt dig att ha. Låt oss be Gud att leda oss i våraa steg när vi lär oss att växa både i vår relation med Jesus och vår partner.. Kanske vi ska skicka ett sms till livskamraten idag? Kanske vi ska tacka för tjänsten han gjorde igår, orden han sa eller bara påminna honom om att vi ber för Honom?

Idaz om vi får höra Hans röst

4 mars 2017


Ps 95:7: 

”Idag om du får hans röst.”

Meningen fastnar och jag längtan efter att höra hans röst väcks åter till liv. Att komma inför hans ansikte med tacksägelse och öppna mitt hjärta och öppna mina ögon. I gamla testamentet fick det israeliska folket gång på gång erfara att klaga inte ger något gott.

I hebreerbrevets sjunde kapitel

Komma in i vilan (hebr 7) sluta lita på vårt eget verk och i stället lita på Guds verk i oss


Jag läste en bok i min ungdom som satte spår. Loren Cunningham som var med och startade ungdom med uppgift. I tidiga år fick Loren en vision där han såg vågor av unga människor som sköljde över alla världsdelar för att predika de goda nyheterna om Jesus. Loren frågade sig ett antal gången om drömmen verkligen var från Gud. Jag tyckte som ung att det var spännande hur Gud talade till Loren och ledde honom i små till stora beslut. Loren hade en förväntan att Gud skulle tala tydligt till honom och det kanske är en av hemligheterna till att höra Guds röst, att vi förväntar oss det. Han betonade behovet att vara Guds närhet, bön, omvändelse, fasta och bekräftelse genom andra troende, men Gud verkligen vill leda sitt folk. Det kan verka som att Herren är tyst, men det är nog snarare att vi inte lyssnar?Strömmar i öknen

26 februari 2017


Allt du kan se genom trons ögon tillhör dig. Titta så långt du kan. Tron bär möjligheter så länge längtan efter att lära känna Honom i våra hjärtan är starkare än senaste trenden. Dra närmare till honom och med Hans ord i ditt hjärta och din ande öppen för Andens kraft

Att tillåta sig vara öppen för hans närvaro. Acceptera dig själv för löftena i Hans ord, all längtan han väcker i dig och alla möjligheter som du har som efterföljare av Jesus.


Löftet av Hans nåd som hjälper oss längs vägen. Att uppfylla hans löfte är starkt bundet med den inre vision som Gud har gett oss. Han som lägger ner den naturliga instinkten i fågelns hjärta att flyga över kontinenten i sökande efter ett varmare klimat är den som vill leda oss. Precis som vi litar på att han placerar instinkten inom fågeln kan vi bara försäkrade om att han också ger ljumma vindar och vårlik sol att möta när det kommer.


Och han som andas himmelskt hopp i våra hjärtan kommer inte lura eller svika oss när vi pressar mot fullbordandet.


HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: "Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid."

1 Mos 13:14-15Vingar i stället för bördor


22 februari 2017


Ords 31:25 Hon är klädd med styrka och värdighet, hon kan skratta och le åt dagen som kommer.

Vi människor har ofta ett behov av kontroll, av att veta vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit. Men det mesta går inte att planera och förutsäga, hur mycket vi än försöker. Vi möter på mycket som är tokigt och jobbigt i vår värld och det är lätt att gripas av oro.


Ordsspråksboken 31 påminner oss om att en kvinna som vilade i Gud och log mot framtiden: ”hon ler mot den dag som kommer.” (vers 25) Ordet för skratt/leende i hebreiskan visar på en djup och grundmurad säkerhet och trygghet som förmodligen bottnar i en meningsfullhet och tillfredställelse i nuet som är främmande för oss stressade människor i dagens samhälle. Hon ler för hon saknar fruktan. Hon är fri från oro och obekymrad trots att hon mötte svårigheter liknande våra. Hon har en välplacerad tro som får henne att kunna vara glad när hon ser på framtiden.


Mitt hopp är att vi ska komma in i vilan i Guds närvaro, där han informerar och uppehåller oss så att vi kan tjäna från en ny plats av frihet, en plats av förtroende. När vi känner Guds kraft har vi en nyfunnen försäkring som tillåter oss att titta framåt utan fruktan. Vi har förmågan att vara trygga i stillhet och veta att Han redan har gett oss seger. Han har sagt ”Jag har gett dig allting du behöver för att pressa tillbaka mörkret”.


Vilka saker får dig att vara rädd just nu? Oro för familjen, arbete, ekonomi, hur du ska hinna med allt osv. Det går alltid att hitta något att oroa sig för om du försöker, men det finns alltid något att glädje sig åt om du söker efter det.

Vilka drag i Guds karaktär kan försäkra dig om att han har din framtid under kontroll? Han är Kärleken själv. Han är den som skapat allt och har omsorg om fåglarna i himlen och blommorna på marken, skulle inte Han kunna ta hand om dig? Han är världens ljus, livet och sanningen. Han är din försorjare. Listan kan göras lång.


Jag vill vara som min Fader. Han som ser vingar i stället för bördor. Möjligheter i stället för hinder. Ljus mitt i mörkret. Kärlek i en värld full av hat.Sann identitet

5 februari 2017


Så många av oss lever våra liv i att försöka blidka andra för att få accepterande och erkännande. Vad vi egentligen söker efter är vår identiet och självförtorendet som kommer av att känna det, men vi letar efter på fel ställe. Vi hamnar i ett osäkerhetens mönster: ingen känsla av identiet, vilket gör det lätt att tro på lögner och leder till en orealistisk fruktan för vad människor ska tycka.


Inte undra på att fienden vill lura oss angående vår identitet. Allt vi gör flödar från den källan.


Vår identiet återfinns inte i det vi åstadkommer eller våra misslyckanden. Den återfinns i de människor vi spenderar vår tid med och även de tankar vi har om oss själva. Det återfinns i Honom. Den oföränderliga kraftfulla skaparen av våra själar. Han vet redan allting om dig och älskar dig fortfarande. Han vet dina hemliga synder, fruktan, oro och tankar och han accepterar dig för den du är. Det vi har sökt hos andra kan vi hitta i honom och han förändrar sig aldrig så vår identiet är bergsfast så länge vi håller oss nära honom.-


Ingen av oss är undantagna från rädslan vad andra kanske tänker oss och ingen är undantagen själviskt tänkande. Vi har en underliggande önskan att bli accepterade för dem vi är. Problemet kommer när vi lver under en orealistisk fruktan att vi inte ska bli accepterade och när vi tillåter denna fruktan att förvrida vårt beteende och befläcka den person vi var tänkta att vara. Vi kan inte hitta vår identitet i vad andra människor tänker, för människor tänker inte på oss på det sättet vi tror att de tänker om oss.
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dämer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Bi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak?

Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först men också greken, men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också greken, för Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga.

För när hedningar som inte har algen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus.. ” (Rom 2:1-16)


Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmutran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhörighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var:

Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära (Fil 2:1-11)

Liv i överflöd

1 februari 2017


Sedan fördes Jesusav Anden ut i öknen för att frestas av djavulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: ”Om du är Guds Son,s å befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Då tog djävulen med honom till den heilga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus sa till honom: ”Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud.” Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, och han sa till honom: ”Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sa Jesus till honom: ”Gå bort, Satan!” Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom” (Matt 4:1-11)


Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken,s å kan inte hller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop pch kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kaller er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kaller er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min Far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varanra.” (Joh 15:1-17)


Ofta låter vi osäkerhet förstöra de viktigaste relationerna vi har i våra liv, det hindrar oss från att älska fritt, uppnå våra drömmar och från det fantastiska liv Gud har tänkt för oss. Han säger i sitt ord att Han har kommit för att vi ska ha liv, ja liv i överflöd (Joh 10:10). Att leva i osäkerhet är inte livet som Han valde för dig. Han blödde inte och led för att du ska hålla tillbaka på grund av fruktan för vad andra människor ska tänka. Han dog inte på korset för att du skulle hindras leva utifrån din fulla potential.


Gud kanske kallar dig att göra något som aldrig kommer att bli gjort pga din osäkerhet och tvivel. Du behöver inte leva i den kvävande osäkerheten längre. I Efesierbrevet skriver Paulus att vi är Jesu efterföljare, vi har samma kraft inom oss som reste Jesus från det döda. Om det är sant, varför lever vi inte vårt liv som om kraften bor i oss?


Om vi fattar ett beslut att vara ärlig mot oss själva, öppna upp i djupet i de glömda platserna i våra hjärtan. Om vi öppnar oss själva för möjlighet i frihet kommer du att hitta det. Osäkerhet – passa dig! Vi kommesatt övervinna dig!


Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10)


”Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hoppt till Kristus ska bli hans ära och pris. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Därför när jag nu hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga kan jag  inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.


Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också id en kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.


Ljuset avslöjer mörket


31 januari 2017


Det första steget i att övervinna våra osäkerheter kan vara att skriva ner de största lögnerna som vi tror om oss själva


Fienden arbetar i mörket och det är i en atmosfär av mörker som lögner växer bäst. Vår fiendes hopp är att vi håller våra negativa tankar och rädslor i skymundan, i mörkret. Han vill inte att vi ska prata om dem eller dela dem med andra. Varför tror du han försöker så hårt för att få oss att känna oss osäkra. Så att vi håller tysta och forsätter som om inget behöver förändras.


Det andra steget i vår resa till frihet är att hitta bibelställen som motsäger varje lögn som du skrivt ner. Tänk på dessa som en enskild nyckel som kommer att låsa upp dina lögnes kedjor. Om du inte är så väl insatt i bibeln eller kämpar för att förstå den är en bra plats att börja i Psaltaren. Denna bok ligger i mitten av biblen och är fulla av frigörande sanningar som har kraften att spränga lögnerna i ditt liv. När du läser något som rör vid din ande, skriv ner det. När du läser en sanning som får dig att bli berörd eller rysa kanske det är just den som du ska till dig.


Med träning kan vi få vår hjärna att tro på sanningen i stället för lögner. Samma kraft som vi har gett till lögnerna kan vi nu ge till sanningen. Allt det behöver är ett villigt hjärta som söker ut det och applicerar på vår egna situation. Vad skulle du kunna åstadkomma om du vore fri? Vilkas liv skulle bli för evitg förvandlade om du blev befrirad från fruktan, oro och tvivel? Vilken genial ide, kreativ resurs eller livgivande ord skulle spridas om du var fri från rädslor och  osäkerhet som håller dig tillbaka?


Du låter min lampa brinna klart, Herren min Gud lyser upp mitt mörker.” (Psaltaren 18:29)


och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär.” (Ps 37:4)


Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11)


Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig ’Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.’” (Jer 31:3)


Hans verk är vi, skapade i kristus Jesus till goda gärnignar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” ( Ef 2:10)


Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.” (Rom 8:37)


Vem lyssnar vi på?

18 januari 2017


Lögnens fader använder sina lögner för att stjäla det han vet skulle ge oss makt och kraft om vi bara trodde på det: vår identitet. Om han kan stjäla vår identietet kan vi falla för hans lögner vilken osäkerhet vi än tillåter att dominera våra tankar, ord och handlingar. Vi har ibland trott på en lögn så lång tid att vi bestämt att det är så livet är. Så vi ger upp och gör oss själva bekväma och kommer allt längre bort från vår sanna identeit, den person Gud tänkte på när han skapade oss.


Våra osäkerheter är helt enkelt de lögner vi har trott om oss själva hela vårt liv. Fängelset vi låser in oss själva är gjort av de lögner vi håller oss och det negatriva prat som snurrar inom oss. Varifrån kommer det? Många källor bidrar till lögnerna vi tror om oss själva. Någon sa något sårande och det fastnade som klister. En förälder sa något som fick dig att tro att de önskade att de aldrig fick dig och du har serna burit på den förkastelsen i flera år. Din pappa accepterade dig aldrig. Du har fått höra att du inte är smart nog, bra nog eller ser nog bra ut. Ett ec sårade dig och du tror att du inte kan lita på någon. Du gillar inte hur du ser ut. Du tror att du aldrig kommer åstadkomma något eller duga något till. Du har en dröm som du vill uppnå, men rädslan att misslyckas vinner alltid.


Om vi tror på en lögn länge nog, kommer våra ord att reflektera lögnen och snart också våra handlingar. Så småningom kommer vi att börja tro lögnen som sanning, men en lögn är per definition inte sann. När vi pratar om att tro på lögner måste vi förstå att vår uppfattning är eller kan bli vår verklighet. Vår uppfattning om oss själva, vad vi tror om oss själva är den verklighet i vilken vi lever. Så för att kunna leva i frihet måste vi försäkra oss om att vi lever i sanningen och inte tror lögner. Hur gör vi detta? Vi måste fråga oss själva om vilken vi lyssnar på. Underhåller vi fiendens lögner eller hör vi på vår herdes röst? Vi måste kolla våra inre tankar och försäkrar oss om att de stämmer överens med Herrens ord. En lögn kommer alltid att själa vår sanna identiet.


Amy Grant sjöng i en sång "You got to know who to (who to) who not to listen to"


Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tro ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” (Joh 8:43-47)Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som har gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand. Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:27-30)


Det kan vara svårt att identifiera våra tankar, men jag tro att vi tar första steget mot att överlåta oss till Herrens Ande i detta kommer Han att leda oss och lysa på de tankar som vi behöver byta ut.

Frihetstörst

2 januari 2017


Jag längtar efter frihet. Att inte vara bunden av osäkerhet, oro och kontroll. Att inte jämföra sig… En fri människa jämför sig inte, tävlar inte med andra eller försöker kontrollera. De ä inte bundna med osäkerheter och lögner, de kan vara fullt närvarande, bekymmersfria och glada. Jag behöver mer än någonsin Guds kraft och ledning att vandra i frihet, för jag har fortfarande en ständig kamp med tankar som drar ner. 


Överlåtelse, tro och uppmuntran. Ingen vet hur svårt det kan vara för en människa att övervinna sin osäkerhet, hur mycket tårar, fruktan och tvivel som kantas på vägen till att hitta sin identitet i Jesus. Men en sak är säker: jag vill vara en frihetskämpe.


När jag tänker på det känner jag att något spirar inombords, en kraft som Gud ger för att resa sig över tankar som hindrar mig. Gamla rädslor kommer att falla som lösgjorda kedjor. Fördomar och uppfattningar kommer att omslutas av tron. Sanningen om Hans kärlek kommer att att sätta oss fria och ge dig kraft att handla. Inget kommer att kunna hålla oss tillbaka när vi håller oss nära Honom och fast förankrad i Hans kärlek. Vi kommer att motiveras att lägga ner våra osäkerhetskänslor och bli fria. Det kommer inte att finnas plats för fruktan och felaktiga tankar för vi fyller våra hjärtan med Sanningen. Kämpa för din frihet och du kommer att leva fri.

Verkligen fri.


”Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36)


vers 32: "och I ska då förstå sanningen, och sanningen skall då göra eder fria."


”Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till enlydig fånge hos Kristus.” (2 Korinterbrevet 10:5)


”Till sist, bli starka i Heren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. VI kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andes svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därfär vakna och håll ut i bön för alla de heliga.”Through my eyes

.