2015

Through my eyes

.

Försoningens klädnad

27 december 2015


"Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är. Också åt eder, som förut voren bortkomna från honom och genom edert sinnelag hans fiender, i det att I gjorden vad ont var, också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga --om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit"

Kol 1:19-23


Jag återkommer gång på gång till försoningen, när jag inser hur förlorad jag är utan Honom. Ur den nåd man själv blivit delaktig av föds också ett försonande sinnelag mot både sig själv och andra.


”Försoning är när personer, organisationer eller länder som tvistar blir eniga igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att osämjan upphör. Detta kan också ge tillfälle till återupprättad heder.”


Så står det på Googles första sida när jag skriver in ”Försoning” i sökmotorn.


Var och en av oss bär erfarenheter både av att såra och såras, både av smärta och av skuld.

Ingen av oss går fri från friktion mot andra genom livet. Herrens hjärta blöder när han ser sina barn, som i stället för att förlåta och ta emot förlåtelse stänga sina hjärta, bli hårda, bittra och vända sig emotyttra och Gud bryr sig om våra relationer, både relationen till oss själva, till människor runt omkring oss och till Herren själv. Den viktigaste relationen är till Herren själv. Det är där allting börjar.


”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.”

(Joh 3:16-17).


I Guds hjärta är allt försonat på grund av att Jesus bar all vår plåga och ofullkomlighet på korset. Guds hand är utsträckt till oss i ett evigt erbjudande om nåd och varje dag får vi ta emot och leva i försoningen. Helige Ande, påminn oss om det varje dag, varje minut!

Det är svindligande när vi tänker på det och får oss att vila prisa och tillbedja vår Konung.

I Hans närvaro smälter det hårda och bitterheten vittrar sönder. När vi kommer närmare Honom, kommer vi närmare varandra. När vi kommer närmare Honom kan vi försonas med oss själva. Djupa sår i vår självbild helas. Besvikelse, skuld och mörka minnen byts ut till glädjens olja, som lenar och flyter ut till andra i en kärleksström. Så att vi kan ta steg mot försoning och förlåta på djupet. Så att vi kan släppa vårt kontrollbehov och lyfta blicken från oss själva och ge andra människor utrymme att vara sig själva.


Vi såg filmen grace card igår. Den handlade i korta drag om en man som sedan sin sons död för 17 år sedan blivit väldigt hård och bitter. Han skuldbela sig själv och den man som kört på hans son, som råkade vara mörkhyad och det blev ena anledning till ett hat mot mörkhyade. Mannen mötte kärlek hos en medmänniskaoc gick uppleva Guds förlåtelseoch kunde på slutet även förlåta den som orsakat sin sons död.


Mannen som fick vara ett redskap till att förmedla Guds nåd får mig att tänka på försoningens ämbete.


"Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Å Kristi vägnar äro vi alltså sändebud; det är Gud som förmanar genom oss. Vi bedja å Kristi vägnar: Låten försona eder med Gud." (2 Kor 5:18-20)


Jag ber att vi ska få ta på oss försoningens klädnad och sprida nådens väldoft omkring oss.

Juveler i hans krona

26 december 2015

Tänker vidare på juveler och bilden av oss troende som juveler i hans krona.


"Herren, deras Gud, skall rädda dem,

den dagen skall han valla dem som får.

Som ädelstenar i en krona

skall de stråla över hans land."

(Sak 9:16)


Gud värderar dom högt som han kallar sina juveler på grund av det dyra priset Jesus betalt. Genom den helige Andes polering och slipning framhävs vår unika glans alltmer tills en dag Herren kommer.


En juvel är dyrbar i sig själv, inte på grund av något de utfört. De har inte gjort något mer än att blivit funna i berget. Många juveler kan hittas men de poleras inte. De är utsökta, men de har inte plockats upp från grottan. När diamanten upptäcks glittrar den bara lite. Du kan se att det är något speciellt, men kanske måste halva delen slås bort innan den gnistrar till fullo.


En juvel blir värderad utifrån sin lyster och färgerna är så ljusa att de liknar solstrålarna. Storleken har mindre betydelse. Juveler finns i alla storlekar - materialet är detsamma. Det minsta korn av diamanten som kommer från juvelarens hjul görs av samme material som den största juvel i en konungs krona


På samma sätt värderar Herren sitt folk väldigt högt, inte bara de stora, rika eller ståtliga utan de minsta och de som i världen ögon är mest ovärdiga är juveler i Hans krona. Alla de som älskar Honom och upphöjer Hans namn.


Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

(Rom 8:28)


”De ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag jag utför mitt verk.

Jag ska visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. ”

(Mal 3:17)


Födda av en oförstörd säd som lever för evigt. Om än världen försöker krossa eller förstöra Guds diamanter kommer alla försök av ondskefull ilska att misslyckas. Det fienden åstadkommer genom att pressa Guds folk är att öka brilliansen och strålglansen på Hans juveler. Så länge vi älskar Honom av hela vårt hjärta, hela vår själ och allt vårt förstånd.


Juvel i omslagspapper

15 oktober 2015

Jag såg en video med en 92-årig kvinna som läste upp en dikt som berörde mig starkt:


I looked in the miiror

And what did I see

But a little old lady peering down on me

With bags and sacks and wrinkles

And wispy white hair

And I asked my reflection:

How did I get there?

You once was straight

And vigorous and now

You are stooped and wak

When I tried so hard

To keep  you from becoming and antique

My reflection eyes twinkled

And she solemnely replied

You’re looking at the gift wrap, n

ot the jewel inside living,

jäm and precious

And imagine worth, unique and true

The real you

The only on earth

The years that spoiled your gift wrap

With other things so cruel

Should purify and strengthen and

Polish up that jewel

So focus your attention on your inside

Not the out

On being kinder, wiser, more content and devout

Then when your gift wrap stripped away

Your jewel will be set free

To radiate GOD’S Glory throughtout eternity


Jag tittade in i spegeln

Och vad såg jag

Förutom en gammal tant som plirade ner på mig

Med påsar runt ögonen, rynkor och vispat vitt hår

Och jag frågade minspegelbild:

Hur hamnade jag här?

Jag, som en gång i tiden stod rak och vital och nu

böjd och svag

När jag försökte med alla medel hindra dig från att bli antik

Mina ögon i spegeln blinkade

Och hon svarade lugnt:

Du tittar på omslagspapperet

Inte på juvelen på insidan som lever, pressad och dyrbar

Värdefull, unik och sann

Åren som tuggat på ditt presenpapper

Med andra grymma omständigheter

Borde ha renat och stärkt och polerat upp juvleen

Så fokusera din uppmärksamhet på insidan inte utsidan

På att vara vänligare, visare, nöjdare och mer gudfruktig

Sedan en dag när presentpapper är tas bort

Kommer din juvel att sättas fri för att stråla Guds härliget genom evigheten


Fjädrar

20 juli 2015När du vet vem Gud säger att du är blir du trygg och säker. Du blir också ärlig nog att erkänna dina misslyckanden och söka Hans hjälp. När du vet vem Gud är och hur han känner och tänker om dig blir du viktig och betydelsefull. Vi spenderar våra liv med att sträva och söka efter dessa två ting: mening och trygghet. Hos  Hos Herren finns båda. Det finns inget som kan skilja oss från Hans kärlek och det finns inget som skapar mer meningän än att följa Honom.


"Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jeus är den som har dött, ja än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss.Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månna bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet: ’För din skull blir vi dödade hela dagen, vi har blivit aktade som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. "(Romarbrevet, kapitel 8)


God’s unseen presence comforts me,

I know He’s always near

And when life’s storms besiege my soul,

He says, ”My child, I’m here”

D. De Haan


När du kämpar, när det smärtar, när du känner dig ensam, utelämnad, vet att Herren håller dig i sina armar, låt honom vagga dig, trösta dig, försäkra dig och visa dig hans alltillräckliga kraft och kärlek


Jag ber att du ska känna dig säker och trygg i Guds armar idag. Må du veta hur mycket han älskar dig och lita på att han kommer att bära dig. Herre, omslut dina kärkelsfulla armar runt de som är sårade i dag.


"Med sina fjädrar täcker han dig,


under hans vingar


finner du tillflykt.


Hans trofasthet är sköld och skärm.
"

(Ps 91:4)


När jag först tänkte på fjädrar tänkte jag på något väldigt lätt som inte skyddar så mycket, men googlade och tänkte sedan om:

Fågelns fjädrar är en förutsättning för att den ska kunna flyga, men de fungerar även som värmeisolering och skydd. Fjäderdräktens och olika fjäderornamets status indikerar också fågelns hälsa och kondition. Fjädrarna på vingen överlappar varandra delvis, så att när vingen rör sig uppåt släpps luften igenom så att fjädrarna öppnar sig. När fågeln sedan rör vingarna nedåt sluts fjädrarna mot varandra. De släppar då inte längre igenom luften, utan luft trycks nedåt i stället för at passera genom vingarna och på så sätt får fågeln kraft som för den framåt. Fjädrarna skyddar också fågeln mot kyla, vind och vatten och i viss mån skador.


Han vill täcka och beskydda dig med sina fjädrar och under hans vingar kan du känna dig säker. Hans trofasta löften är din sköld och borg.
Vänta

28 juni 2015


Vi tränar vår valp på att vänta att inte ta för givet att han ska få godiset direkt eller att han ska vänta innan han får springa fritt osv. Det är fantastiskt att se hur länge han kan vänta på ett ”varsego” fast han har godiset mitt framför näsan.


Det är något jag själv behöver träna på när det gäller att vänta på Guds bönesvar, vänta in Guds tidtabell, vänta och förtrösta på att Herren har kontroll och kommer att utföra det Han sagt i sinom tid.


Det är lätt att gripas av besvikelse och misströstan när bönesvaret uteblir. Otåligheten pockar på när tiden går och nöden tränger på. Ännu värre blir det när vi frestas att titta på andra som kanske har det man själv längtar efter. När jag var singel i många år, frågade jag mig själv ibland: Varför kan jag inte träffa någon som älskar mig? Finns det inte någon enda som kan älska mig? Varför måste jag vara så ensam?

Eller belamrad med pappershögar: Varför måste JAG jobba så mycket? Varför inte hon?


En Anledning till att vi ibland får vänta väldigt länge är för att det tar tid för Herren att bereda något speciellt för oss. Han håller på att förbereda något storslaget, som en kock som gör sitt yttersta för att laga till en riktigt lyxig meny på en restaurang. Väl värt att vänta på. Gud förbereder en fest som vi aldrig skådat till sin brud, sin församling, sin kropp.

"Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid” (Upp 19:9 v 7-8)Vi kan inte föreställa oss hur mycket gott Gud har för oss. Vi tror oss ibland veta bättre än Herren själv vad vi behöver. Som Paulus skriver: "Vad intet öga sett, vad intet öra hört har Gud berett åt den som älskar honom (1 Kor 2:9)

Guds tankar är så mycket högre än våra. Det Han har lovat det kan vi lita på, även om vi inte vet i detalj hur Han har tänkt att ordna det för oss.


Jes 55:9-11

”Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar. Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det ska icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det. "

Ögonblick

17 maj 2015

På födelsedagen är det lätt att tänka på tidens tand, hur fort åren går och lätta att hamna i misströstan om hur mycket av det man tänkt ska ske inte ens börjat spira. I besvikelsens dike vill jag inte hamna. Jag vill komma ihåg de goda stunderna, de ljuva ögonblicken med mina nära som jag haft många av det gångna året.Som Rose Kennedy sa: det är inte milstoplarna utan ögonblicken som är livet.


"Men jag har insett att det i varje fall finns en sak som är bra. Det är att äta och dricka och acceptera sin ställning i livet och glädja sig åt sitt arbete så länge Gud låter en leva, oavsett vilken uppgift man än har fått. Och naturligtvis är det bra om Gud ger en människa rikedom och hälsa, så hon kan njuta av det hon äger. Att vara glad över sitt arbete och acceptera sin lott här i livet, ja, det är verkligen en Guds gåva.Och den som gör det behöver aldrig sörja över sitt förflutna, för Gud fyller honom med glädje."

PRED 5:17-20


Att mitt i all jäkt sakta ned, stanna upp och notera fåglarnas sång i träden, färgen på himlen och doften av luften. Känna matens smak och njuta av de näras sällskap utan att tänka på framtiden. När vi saktar ner inser vi hur mycket det finns att uppskatta i denna värld och vi blir mer rotade och mindre ängsliga.


Att påminna sig själv om att livet är kort för att gräma sig och ta till vara på stunderna och göra saker som jag uppskattar och får mig att känna och må bra.


Att ha rätt perspektiv på saker och ting. Hur stora problemen än verkar, så finns det alltid någon som har det värre. Det är lätt att fastna i problemen och ju närmare vi kommer dem desto större blir dem. Ju närmare vi kommer Herren desto mindre verkar problemet. Att inte stanna vid det negativa, utan i stället påminna oss själv om hur bra vi har det.


Att skriva ned det som får mig glad under en dag. Det kan vara allt från ett leende på någon du möter till en vacker vy i solnedgång. Detta påminner dig och uppmuntrar oss att uppskatta det goda i livet.


Martin Buber (1878-1965) berättar om Rabbi Mendel från Kozk att han en gång överraskade några lärda män som var hans gäster med en fråga: "Var bor Gud?" De skrattade: "Så ni talar. Världen är ju full av hans härlighet." Men han besvarade sin egen fråga: "Gud bor där han blir insläppt." Martin Buber kommenterar: "På det kommer det an till slut: att släppa in Gud. Men man kan bara släppa in honom där man verkligen står, där man lever ett verkligt liv."


"Som Guds medarbetare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag"


(2 Kor 6:1-2)

Verklig vila

30 april 2015


”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.”

Matt. 11:28-30


Till alla som arbetar, strävar och sliter, till alla som inte kan finna vila i en stressad vardag,

till alla som är så uppe i varv att det är svårt att finna vila.


Vad är det som gör att vi känner skuld och dåligt samvete när vi vilar "för att det bara är så mycket att göra"? Höga krav på oss själva att alltid prestera på topp? Det kan ibland vara bra att ställa oss frågan, vad är det jag stressar mot? Varför så bråttom? Kan det inte vänta? Oftast kan det vänta, men vi är så inne i tankebanor av krav och press.


Inbjudan står till alla som tyngs av förväntningar och krav både från oss själva och de krav som andra ställer på oss och som vi TROR att andra och samhället ställer på oss. Att vara lyckad, framgångsrik, smal, snygg, vältränad och lycklig. Ja, listan kan göras lång och de flesta känner sig misslyckade på alla punkter.


Låt oss kasta bördan av krav och dåliga samveten på Herren och ta tid att stanna upp och vila ett tag.


Att negativ stress inte är bra i längden läser vi om varje dag. Det är bättre att regelbundet ta tid för återhämtning. Bibeln pekar tydligt mot det. Gud skapade den sjunde dagen för att vi skulle vila och till och med Jesus drog sig undan ibland för att vila:

”Kommen nu I med mig bort till en öde trakt, där vi få vara allena, och vilen eder något litet.” (Markus 6:30)


Låt oss lyfta vår blick och se att det finns något som är långt viktigare än att vara framgångsrik och erkänd i samhället, att ha en levande relation till Herren.


Jesus ger ro, vila och tillfredsställelse på djupet som ingen annan kan. 


”Om någon törstar, så kom till mig och drick!" ropar han ut vid ett tillfälle.


Herren är det som ger verklig tillfredsställelse, en frid och good feeling som ingen framgång kan ge.


"HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

han låter mig vila på gröna ängar;

han för mig till vatten där jag finner ro,

han vederkvicker min själ;

han leder mig på rätta vägar,

för sitt namns skull."

Psaltaren 23:1-3


Nu går jag och vilar med gott samvete!


Skapad underbar

8 mars 2015Tänk vad du är skapad övermåttan underbar. Herren såg dig för sin inre syn, gjorde upp planer och formade dig. Efter att Han var klar med sitt verk, vilade Han och njöt av sin skapelse. Han såg att det var gott.


Vi vet hur det känns när vi gjort något som krävt en insats och när vi blev nöjd med oss själva. Då vi får vila och njuta av resultatet. Så känner Herren när han ser på dig och mig.

Han blir ledsen när vi ser ner på oss och föraktar oss själva.


Be Honom visa dig hur Han ser på dig och hur mycket Han älskar dig idag.

Ju mer vi upptäcker av Hans kärlek desto mer kan vi älska varandra.
Kärleken som fördriver hat

19 februari 2015”Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag:

"Du ska älska din nästa som dig själv." (Matt 22:37-39)

Precis som i vår tid var de religiösa ledarna på Jesu tid övertygade om att det som verkligen behagade Gud var religiösa övningar. Jesus kom och slog hål på den uppfattningen. Både genom sin undervisning och genom sin livsstil visade Jesus att det främsta sättet att behaga Gud är genom rätt relationer till Gud och vår nästa.


Jesus bjuder in oss till en resa där vi får fördjupa våra relationer till Gud och till människor.

I våra relationer vill Gud att vi ska styras av hur han behandlar oss. Gud vill att vår livsstil ska vara ett gensvar på den han är. Vi talar sanning för att Gud är sanning. Vi förlåter andra därför att han har förlåtit oss. Vi kämpar för rättvisa därför att Gud är rättvis. Vi älskar därför att han har älskat oss.


"Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder." (1 Joh 4:19-21).Ur askan

7 februari 2015"Herren Guds ande fyller mig,

ty Herren har smort mig.

Han har sänt mig

att frambära glädjebud till de betryckta

och ge de förkrossade bot,

att förkunna frihet för de fångna,

befrielse för de fjättrade,

att förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud,

att trösta alla som sörjer

och ge de sörjande i Sion

huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorgdräkt,

lovsång i stället för modlöshet.

De skall kallas ”rättfärdighetens träd”,

som Herren planterat för att visa sin härlighet"

(Jes 61:1-6)


Herren räcker till för att trösta alla som sörjer, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska. Denna vers ger oss hopp i denna tid där mörker och orättfärdighet råder. I vilken kris, sorg, bekymmer, hårda tider eller svåra omständigheter vi än må befinna oss i just nu, ser Herren oss och kommer att visa på en väg ut.


Jag vill lita på att Herren tar hand om problemen i stället för att grubbla och vara orolig. Jag vill känna Guds omslutande beskydd. Jag vill vistas på den hemliga platsen vid tronen och vila under Hans vingar.


Bibeln säger att han vill ge oss skönhet i stället för aska. På bibelns tid var det vanligt att människor som sörjde och var i svårigheter la ut aska. Du får ett problem i ditt liv och sätter dig bara ner i en hög aska. Det finns inget vackert med aska. Men skriften säger att han kommer att ta din aska, din svårighet, din hemska, deprimerande och avskyvärda situation och ge dig skönhet i stället. Han kommer att lyfta dig upp från högen av aska och göra något vackert av det.


Det hebreiska ordet för aska är epher och det hebreiska ordet för skönhet är pheer. Bara flytta ett e och du får ett nytt ord. Och så snabbt som det tar för dig att flytta en bokstav kan Gud att vända din sorg och bekymmer till glädje. Han talar ut och det blir gjort i ett nu.


Du kanske känner att ditt liv äf fult och betydelselöst just nu. Ibland behöver saker som verkar och ser fula ut behöver bara det rätta klimatet för att växa. Som en blomma ser vissen ut för att den som fått för lite ljus eller vatten och får just detta och då tar det inte lång stund innan det börjar spira.


En doftande skönhet i ditt liv göms ibland bland den grå vardagslunken, den täcks och döljs av dagliga scheman och monotont knegande. Ibland kan smärtsamma erfarenheter väcka oss och vara början till att skönheten får rum att komma fram och blomma.


Jesaja sa att han ger dig skönhet i stället för aska. Gud visste att du skulle vara med om jobbiga saker, men han visste också att han kunde ersätta det med något underbart.Bara god

31 januari 2015


Vi satt en kväll och talade om vår Gudsbild och hur den påverkar oss. Från många håll ges en bild av Gud som inte bryr sig, för varför skulle det annars finnas så mycket ondska i världen?

Många människor är rädda för Gud, kanske omedvetet och ännu fler är besvikna på Gud även om det inte är Han som orsakat smärtan och bedrövelsen. I många fall har Gudsbilden färgats av vår relation till vår jordiska pappa eller av andra människor i vår närhet.. Där har jag själv haft förmånen att ha en väldigt fin pappa och har därförinte haft svårt att ta till mig att Herren är god och att inget ont eller mörkt finns hos honom. 


Vi är så vana att möta godhet med mörka inslag i det goda här i världen, men bibelns Gud är den rena kärleken, nåden och barmhärtighet. Guds godhet är en viktig hörnsten som påverkar vår kärlek till honom och hur vi representerar honom på jorden. Jag vill ta fram några bibelord som betonar detta,


"..för den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom." Hebr 11:6
“Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. För Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon…allt det goda vi får och varje fullkomlig  gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak 1:13,17)


Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet!" Ps 25:10


“Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades….” (Tit 3:4)


”Gud är kärlek”  (1 Joh 4:8)


”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”  (1 Joh 1:5)


”Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.” (Jer 31:3)


”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?” (Matt 7:11)


“Tacka Herren, för han är god, evigt varar hans nåd.” (Ps 118:1)


“Gud i sin heliga boning är de faderlösas Fader och änkors försvarare, en Gud som ger de  ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.” (Ps 68:6-7)


”Redan på långt håll fick Fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom…” (Luk 15:20)


”Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, Herren Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer.” (Ps 146:7-9)


Dansa i regnet

19 januari 2015Jag brukar ta den tid det tar att gå igenom mina anteckningar från året som gått. Efter ett antal dagar av utvärdering och tillbakablick får Herren mig nu att blicka framåt. Även om det kan kännas som det gångna året inte gick som jag hade tänkt mig, kan jag tydligt se att Herren varit med oss. Genom olyckor, smärta och besvikelse.


Det är också fint att se de små positiva sakerna som har hänt: Sam och jag har fått sjunga både på bröllop i Finland och en välgörenhetskonsert och vi har definitivt sjungit mer tillsammans detta år än tidigare. Vi fick spendera sommaren med mamma och pappa i Nedansjö och även träffa min systers barn en hel del, som skänker mig så stor glädje. Jag fick återuppleva gamla minnen när vi tillsammans med Sams pappa åkte till södra Tyskland, hälsade på min ”värdfamilj” i Siebeneich, besökte Trier där jag pluggade ett halvår och på hemvägen även såg Timmendorferstrand där jag tillbringade en vecka när jag gick i gymnasiet.


Vad gäller mitt konstskapande har jag målat mycket mer än tidigare och det är till stor del min mans förtjänst. Han uppmuntrar mig och lyfter mig som ingen annan. Å, vad jag älskar honom.Jag har också skrivit lite mer än tidigare. Jag håller på med en bok om min käre far och sammanställer tidigare bloggar till en bok. Jag tror och hoppas att det kommer hända mycket positivt och kreativt under 2015 och vår längtan är att vi ska få vara till välsignelse tillsammans.


Så jag tror Herren vill säga till dig och mig:

”Även om det just nu kanske känns förvirrat och att det inte alls går enligt dina planer och förväntningar, GE INTE UPP HOPPET! Kom ihåg att jag är din själs ankare, kom ihåg att jag är din borg och ditt beskydd. Stå omgärdad av mig, för om du inte ger upp i stormen, så kommer du att få se ett mirakel. Du kommer att få se att molnen skingras, att havet blir stilla. Mitt älskade barn, dig som jag kände innan tidens början, som jag formade in i minska detalj. Jag omfamnar dig nu och tittar djupt in i din själ bortom dina misstag, ditt självförakt och förkastelse. För jag ser ditt hjärta, som är belöningen för att jag sände min son att dö för dig. Så lägg din hand i min och kom med mig, älskade. Se in i mitt ansikte och känn min härlighet. Dansa i min kärlek även när det regnar!


Låt tårarna falla och när tårarna faller, tårar av helande, tårar av sorg, tårar av förlorad tid, tårar av missförstånd önskar jag att du förlåter de som har förkasstat dig, de som missförstod.Och när du förlåter, bryter jag oket som tynger din rygg. Jag bryter banden som hållet dig nere och förslavat dig så många år. Jag bryter förkastelse och självförakt som har crippled ditt liv som har hållit dig från din kallelse och din destiny i mig och nu mitt bar är jag den som lyfter ditt huvud,


Älskade, vet att du är vacker i mig och underbart skapad. Och när du tar min hand och lyfter din blick till härlighetens konung, vet att du nu går in i en ny tid, en ny plats med mig, en glädjens och fridens tid, en tid där saker som tidigare retat upp dig och gjort dig upprörd nu kommer att falnar. En tid när din kallelese i mig blir befäst. SÅ jubla mitt barn och var glad, mitt barn, för härlighetens konung är din fader.