2014

Through my eyes

.

Se framåt

31 december 2014Du är inte här av en slump, utan för att Gud utvalde dig.

Hans hand formade dig och gjorde dig till den person du är.

Han jämför inte dig med någon annan. Du är unik.

Du saknar inget som Hans nåd inte kan ge dig.

Han har låtit dig vara här vid denna tidpunkt i historien för uppfylla hans speciella syfte.

Det du har i ditt hjärta och det Herren kommer att ge dig 2015 ska bära frukt och blomma.


Så sträck på dig. Din uppfattning är viktig för din omvärld. Vad du gör och säger är värdefullt.

Använd det du fått och ta entusiastiskt itu med livet. Sträck det som ligger framför,

men glöm inte allt gott han har gjort och förlora inte nuet ur sikte.


Ps 103:1-5: "Lova HERREN, min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Lova HERREN, min själ och glöm inte vad gott han har gjort (eng don't fortet all hiss benefits). han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister, hans om förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn."Känna igen Jesus

24 december 2014


"Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

(Matt 25:40)


När jag inte hade något HEM, då delade du ditt med mig.

När jag inte hade några KLÄDER, då gav du mig dina.

När jag var TRÖTT, då hjälpte du mig att hitta en plats att vila på.

När jag var RÄDD då gav du mig trygghet.

När jag var ENSAM;. då var du min vän.

När jag var i FÄNGELSE då kom du till min cell.

När jag var SJUK, då tog du hand om mig och hjälpte mig att tillfriskna.

När jag var ARBETSLÖS då hjälpte du mig att hitta ett arbete.

När jag blev GAMMAL, då fick du mig att känna att jag behövdes.

När jag blev HÅNAD, då fanns du vid min sida.

När jag var LEDSEN, då delade du min sorg.

När jag var GLAD då skrattade du med mig.


Så känner vi igen Jesus i människor.
Hav tålamod

17 december 2014


Ha tålamod, Han är en som aldrig sviker

Det finns stunder när det känns som att Gud inte talar, men faktum är att det finns inte stund när han inte hör. Han ser det brustna hjärtat bakom den modiga blicken av beslutsamhet. Han vet när din värld krymper till ett sovrum fullt av smärta och föreskrifter. Vår största utmaning är att fortsätta i förtroende när Gud verkar bo i tystnad. Det är då vi ropar: ’Gud, var är du i allt detta?’ Låt mig åtminstone veta att du hör min bön – att Du är där!’

Vad som gör det värre är ångesten över att vara i en situation som du känner att du kunde ha undvikit från första början.


Om det är där du är, tänk på dessa tre saker:


För det första: kom ihåg din källa. ”Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig?

Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom.” (Ps 42:6)

För det andra: Det är tid för inventering. Om du vill veta vad Gud kommer att göra, stanna upp och tänk på vad Han redan har gjort för dig. David sa: ”Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i HERRENS hus evinnerligen.” (Ps 23:6) Hans godhet är garanterad!

Sedan: ha tålamod! Bibeln säger: "Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke. ” (Jak 1:4)

Sluta kämpa. Det händer något i dig, det är ett verk som pågår i dig just nu. Om du är ett Guds barn lita på att Han  alltid ser till det bästa för dig.


David sa: ”Ja, jag tror förvisso att jag ska få se Herrens goda i de levandes land. Förbida Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja förbida Herren (Ps 27:13-14)

Höj din nivå av förväntan och börja förtrösta på Honom av hela ditt hjärta. Han kommer INTE ATT SVIKA DIG.
En sant glad människa

13 december 2014


Enligt wikipedia är glädje "ett känslotillstånd av tillfredsställdhet".

Vi kan förknippa glädje med att skratta till en rolig vits, men glädje för mig är något djupare. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje.


Jesus sa:

”Detta har jag talat till er för att min glädje ska bo i er och för att er glädje ska bli fullkomlig” Joh 15:11


En sant glad människa har lärt sig att tillfredsställelse kommer inifrån


Det var efter att Paulus blivit piskad, stenad, svältfödd och sviken som han skrev:

”…Jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter som jag är i" (Fil 4:11)

Verklig tillfredsställelse lär man sig i stormar, inte i solsken. Det är omöjligt att förändra varje situation så att det passar ditt liv, men genom Guds nåd kan du förändra dina attityder så att de passar varje situation.


”Och ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor.” (Jes 12:3)


Glädjen kommer inifrån.


En sant glad människa har upptäckt att det inte för något gott med sig att klandra och skuldbelägga.


Var inte som mannen, som var med om en olycka och hoppade ur bilen och skrek ”Dessa förare är tokiga! Det är fjärde bilen som jag körde in i idag.  Du kanske ler åt detta, men det är sant att tills vi lär oss att acceptera och ta ansvar för oss själva har vi inte verklig glädje. Anklagelser ger aldrig lösningar, endast förlåtelse ger lösning.


Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.”

(Ef 4:32)


En sant glad människa tänker på andra i första hand.


Paulus skriver ”var som jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta utan de mångas för att de ska bli frälsta."


Människor som inte har ett högre syfte än sig själva har mindre glädje än de som har det.

Tänk på det. Din glädje multipliceras bara när du delar den med andra.

Varför inte ta några minuter idag för att prata om detta med Gud, så kanske vi får idéer om vad vi kan göra för någon annan.

Ett öppet hjärta

07 december 2014Ett öppet hjärta som tar emot Honom

En tro som är redo att lita på Honom

En överlåten vilja att lyda Honom

Fötter och händer omitted att följa Honom

Ansikten smorda för att reflektera Honom

Handlingar och attityder som ärar Honom

Och röster som höjs för att prisa Honom


Mina tankar går till bönen som Paulus ber i Efesierbrevet 1:18-19.:


"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam." Efesierbrevet 1:18,19


När vi förstår vilket hopp vi har i Honom och hur stor Hans makt och kraft är, växer tron och förtröstan på Herren. Med tillit och trygghet i hjärtat är det lättare att öppna sig. När våra ögon öppnas och vi ser Guds nåd och godhet inser vi att det är bra onödigt att försöka skydda sitt hjärta. När vi vågar öppna hjärtat blir det vårt skydd, för Herren som känner vårt hjärta tar hand om och beskyddar det.


Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.” (1 Sam 16:7)


Ett öppet hjärta omsluter, omfamnar och löser upp all negativitet som kommer både utifrån och inifrån dig själv.

Med ett öppet hjärta kan du alltid vara fri, fridfull och trygg.

Ett öppet hjärta är ett mjukt hjärta. Ett accepterande hjärta.


"Om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt." (1 Joh 3)


Så vad ska du göra när det känns som om du vill ge upp? Var ärlig inför Herren med din känslor.

Utgjut ditt hjärta och håll inget tilbaka. Tillåt dig att bli förkrossad. Tillåt dig att gråta.

Då ska Han som utplånar alla dina felsteg ge dig ett rent hjärta och en frimodig ande. (Ps 51:9-10)


"Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud"

(Ps 51:19)


"Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig"

(Ps. 51:10-11).


David till skillnad mot Saul hade bevarat sitt hjärta, därför klarade också David av både framgångarna (som man annars lätt blir fartblind av) och nederlagen (som man kan bli förbittrad utav)


Bevara ditt hjärta. Vakta det väl.
 Bibeln säger oss att vi ska vara väldigt försiktiga med att ge bort vår tillgivenhet, därför att vårt hjärta påverkar allt annat vi gör i våra liv.


"Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." (Ord. 4:23)


Sammanfattningsvis: Var rädd om ditt hjärta. Bevara ditt hjärta mjukt, förkrossat – inte hårt, Öppna ditt hjärta för Herren, för Han vill att vi ska ha förkrossade hjärtan. Öppna hjärtan så att vi är mottagliga för hans kärlek,omsorg och vägledning. När vi bevarar våra hjärtan så skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och våra tankar skydd i Kristus Jesus. (Fil 4:7)


En återkommande öon är att Gud ska bevara mig från att få ett stängt och hårt hjärta, som stänger till så att jag inte kan ta emot det Gud försöker säga och göra i mitt liv. Som ger en utstrålning som trycker bort människor och leder till försåtliga tankar.


Nej, Herre, låt mitt hjärta vara mjukt , accepterande och förlåtande.  Ett älskande hjärta som sträcker sig ut och är ivrig att ta emot Guds ord och snabb att gensvara.Lycka så nära att vi inte ser den

29 november 2014


Många människor springer efter lyckan likt en tankspridd man som nervöst letar efter sin hatt, medan han hela tiden har den på huvudet eller håller den i handen.


Sydne Smith (1771-1845)


Det som kanske är ännu vanligare idag eftersom inte så många bär hatt, är att leta efter sina glasögon fast de redan sitter på näsan. (Paul Hörbiger)


Vissa stunder när jag känner harmoni och lycka sammanfaller med att jag fått perspektiv på mig själv och vad som är viktigt.  När jag släpper småsaker som fått onödigt mycket plats och ser vad som egentligen ger mening i livet, närvaron av nära och kära, att få vara medveten om Herrens närvaro och kärlek. När utmaningar och problem blir små och jag ser klarare vad jag kan ge till andra i stället för att fokusera och navelskåda mig själv. När jag inte hänger upp mig på svagheter hos andra eller hos mig själv utan litar på att Herren, som har börjat ett gott verk med varje människa kommer att fullborda det.


Tyvärr är dessa tillstånd inte ständigt närvarande, men jag skulle önska att de kom oftare, att jag blir bättre och bättre på att fokusera på vad som är viktigt. Man skulle kunna tro att det faktum att jag lever med en fantastisk make som uthärdar svår ständig värk skulle göra mig mer tacksam för att jag får vara frisk till exempel. Ibland är det så, men alltför ofta inte och jag tror att det beror på det där hålet som bara Herren kan fylla, men jag ibland glömmer bort och blir missnöjd eller söker i fel källor.


Herre, påminn mig om vad som är viktigt i livet, så att jag fokuserar på det som är gott och viktigt i stället för på småsaker hos människor eller situationer. Hjälp mig att överlåta sådant till dig, för det är Du som gör allt nytt och aldrig ger upp hoppet om oss.
Fokus på det goda

19 november 2014Eftersom Han själv har gått igenom lidande och frestelse vet Han hur det är när vi lider och är frestade och Han har underbar möjlighet att hjälpa oss. Det är svårt att leva med själslig smärta när man inte ser något lyckligt slut i sikte. Ett sätt är att få perspektiv på sin egen smärta är att komma ihåg att det finns många människor som just nu går igenom smärta, sjukdom, sorg, arbetslöshet, skilsmässa osv. Det finns också goda exempel på hur de kommit igenom det.


I sin bok ”Var går en mamma för att säga upp sig?” beskriver Barbara Johnson om olyckan som gjorde hennes man blind och förlamad flera månader och hennes två söners död, en i Vietnam och den andra i Yukon. Hur hanterade hon det? Genom att leva i Ordet, förlita sig på Gud och lära sig skratta:


”Jag välkomnar tiderna i Azlon för jag har sett hur karaktären växer genom dem. Jag överlevde genom att ta del av en stadig diet av skratt, glädje och hopp. Smärta är ofrånkomlig, men att vara olycklig är valbar. Vi kan välja att ta till oss besvikelsens tankar eller Guds nåds blommor i våra hjärtan.


Där är det: valet är vårt. Gud älskar dig så mycket att Han kommer att acceptera dig precis som du är – men Han älskar dig för mycket för att lämna dig i det skicket. Så vad du än går igenom idag, vet med säkerhet att Han är med dig och Han kommer att föra dig till seger.


Barbara Johnson berättar i en annan av sina böcker ”Splashes of Joy in the cesspools of life” om hur hon ofta påminner sig om att byta ut sina ruttna tankar med fräscha tankar som Gud tänker om en som det står i Fil 4:8:

Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar berom, ta fasta på allt detta .


Herre, hjälp mig att fokusera på det som är bra, ljust och gott.Mörkret är inte mörkt för dig

17 november 2014


När det är tuffa tider är det svårare att lita på Gud är med en, i alla fall ibland och jag TROR att det har att göra med hur jag matat mig med Guds närvaro när jag haft det lättare och hur mycket jag druckit från usla brunnar. Det är skillnad på att lita på Gud när det går bra och när allt verkar gå fel. Då kan det vara ack så svårt. Ibland hamnar vi helt enkelt i mörker. Som Jesaja uttrycker det: ”utan en strimma av ljus”

Vem bland er fruktar Herren

och lyssnar på hans tjänare,

som vandrar i mörker

utan en strimma av ljus

men sätter sin lit till Herrens namn

och förtröstar på sin Gud?

(Jes 50:10)


Har haft en tuff tid när min man varit mycket sjuk och fick tillbringa över en vecka på sjukhus. Trots fina sms har jag stundtals känt mig övergiven och gråtit i förtvivlan. Allt ställs på ända och jag fick släppa allt, ville släppa allt, ville göra vad som helst för att min man skulle bli bättre.


Vid alla tillfällen av desperation och när jag väl lät det komma över mig helt och fullt kände jag att Herren mötte mig genom sin stilla närvaro och ord som tröstar


Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.

Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

(Fil 4:7)


Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Ps 33:20-22


Jag får gång på gång påminna mig att jag kan lita på att Gud är mörkret och längtar efter att möta mig.

Better together


Jag var ensam i många år och det hade sina tjusningar, men för varje dag som går inser jag hur mycket bättre det är att vara tillsammans än att vara ensam.


Jag såg ännu mer av tomheten under solen: en man står helt ensam, har varken son eller bror. Ändå är det ingen måtta på hans möda, och han spanar alltid lika girigt efter rikedom. ”Men för vem sliter jag och nekar mig livets goda?” Även detta är tomhet och ett eländigt arbete.

Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp. Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper honom upp. Likaså: om två sover tillsammans har de det varmt, men hur skall den ensamme hålla sig varm?Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart. (Pred 4:7-12)


I ett samhälle som hyllar det egna jagets makt och vilja är detta en tanke som kan kännas ovan. Många människor hyllar det privata och jag är den första att erkänna att jag har behov av s k ”egentid”

Men skriften håller inte med oss i upphöjandet av individen. Ordsspråksboken 18:1: Särlingen söker sak och går till storms mot allt vettigt.


Med andra ord, isolation från andra är inte bra för människan. När Gud hade skapat människan sa han att det inte var gott för människan att vara ensam. Gud skapade oss för gemenskap. Enligt Bibeln är inte ensam stark utan två bättre än en.


Predikaren varnar oss att inte slösa bort våra liv på saker som inte har något evigt värde. För att leva ett liv som räknas måste vi lära oss att värdera relationer mer än våra ägodelar. Människor framför materiella saker. Finna glädje i gemenskap.


Men vår individualitet då? Vi behöver faktiskt inte vara rädda för att förlora oss själva, eftersom Herren ser till var och en, in i hjärtat och uppmärksammar varje personlighet. Vi har olika gåvor, den ene planterar, de andre vattnar, men det är "Gud, som ger växten. Den som planterar och den som vattnar - den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete." (1 Kor  3:6-8)

Varje individ kommer att få sin belöning, dvs det faktum att du samarbetar med andra minskar inte din personliga insats för Gud. Men vi får en större belöning för att vi arbetar tillsammans.


Vi går tillbaka till Predikaren. Se till att inte vara den som är ensam när du faller och inte har någon som lyfter upp dig. Vi kan inte tro att att vi kan vandra ensam och ändå förvänta oss att alla kommer och hjälper oss när vi faller. Se till att vandra med människor du litar på innan du faller, kultivera vänskap medan du står på dina fötter. För alla kommer att falla någon gång under livets resa. Ingen av oss är undantag för att uppleva misslyckanden i livet. Vi kan falla så djupt och hårt att vi inte kan komma upp själva.


Vi behöver gemenskap för att överleva när vi är ute i kylan. Det kommer tider när du kommer att känna dig utstött, även om du är på rätt väg. Det kommer lldande, förkastelse,och besvikelse. Du kommer att behöva vänskap, support, uppmuntran, förbön och generositet från andra för att värma dig.


En anonym författare skrev en gång i stil med, att han gick ut för att hitta en vän och de var inte någonstans att finna. Jag gick ut för att vara en vän och de fanns över allt.


En tretvinnad tråd tål tre gånger så mycket som en ensam tråd. Den går inte sönder så lätt.

När vi kommer samman och kopplar ihop med Herren finns det ingen gräns för hur mycket gott som kan hända i oss och genom oss.

Befruktad med möjligheter

11 oktober 2014


Känner du dig oälskad och misslyckad? Hoppas du kan ta in några uppmuntrande ord,

lyssna till vad Herren säger om dig:


Tänk vad du är skapad övermåttan underbar. Herren såg dig för sin inre syn. Gjorde upp planer och formade dig. Efter att han var klar med sitt verk, vilade han och njöt av sin skapelse – han såg att det var gott.


Du är inte här på jorden av en tillfällighet utan för att Gud valde dig. Hans hand formade dig och gjorde dig till den person du är. Han jämför dig inte med någon annan. Du är den enda i sitt slag, unik och härligt skapad. Du saknar inget som Hans nåd inte kan ge dig. Han har sänt dig till denna tid i historien för att fullborda sitt speciella syfte med denna generation.


Herren ser med välbehag på dig. Han ska bygga upp dig och plantera andliga korn av sanning och nåd i ditt hjärta som ska bära frukt och blomma. Den ljuvliga doften ska vederkvicka andra och han ska ge dig ännu mer hjärta till att känna att han är HERREN och du är hans förtrogna och han ska vara din Gud.


Gläd dig, låt ditt saktmod bli känt för alla människor, gör alla önskningar kunniga – så ska friden tränga bort all oro. Fråga efter Gud av allt ditt hjärta så kan han ge dig fridens tankar och framtiden blir befruktad av möjligheter.


Lev idag

24 sepember 2014

 

Att drömma om framtiden

Jag tänker ofta på det som kommer, oroar mig och tänker hur ska det bli. Att oroa sig gör varken till eller från. Jesus frågade: Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Nej, att drömma om morgondagen utan kramp eller oro är bättre. Att ha en idé om vad jag vill göra och uppnå framtiden. Men vila i att var sak har sin tid, jag kan inte pressa fram drömmens uppfyllelse, utan jag har blicken riktad mot målet och tar ett steg i taget åt det hållet.

 

Kom ihåg morgondagen

Att tänka på det som hänt utan att fastna i det som varit jobbigt och negativ. Att aldrig glömma var jag kommer ifrån. Att acceptera den jag varit, vad jag sagt och gjort, den väg jag vandrat och ta emotförlåtelse där jag felat. Både från andra, från Herren och mig själv.

Samtidigt som jag accepterar det som varit och ser värdet i det jag varit med om, människor jag mött osv, så vill jag njuta av nuet.

 

Lev idag

Jag vill öppna mina sinnen för intryck, ta in och njuta av allt det vackra runt omkring mig. Skapa meningsfulla relationer med människor jag möter, vara öppen för infall att göra eller säga något till någon som kanske förändrar deras liv.

Livet är en gåva från Gud. Vad vi gör med livet är vår gåva till Gud

Vinden leker på min hud

19 juli 2014


Vinden leker på min hud,

virvlar runt och smeker lätt om vartannat.

Ibland tittar solen fram och lyser upp mitt skinn.

Tack för mina händer och armar.

Med dem kan jag skriva, rita, spela, gestikulera, lyfta dem till min Gud.

Tack för att du danat mig så underbar, så skön.

Det räcker att du tycker det, Herre.

Jag kommer att ta efter det såsmåningom

och fatta mer och mer hur mycket du älskar mig.

Dwell in it, swell my heart, so well you make me feel.


(från 2007-08-01)


Lean me stay in grace
Stoppa kärlek i lådan

15 juni 2014


Det sägs att relationer är som bankkonto: de är antingen på minus, i balans eller på plus. Varje relation går igenom prövningar, men på något sätt blir relationen djupare när man kommer igenom prövningen. När allt kommer omkring: en diamant är en klump kol som klarat pressen. Genom att komma igenom de tuffa tiderna blir vi visare och mer kärleksfulla, så låt oss håll ut och söka Guds hjärta. Det givande hjärtat som inte sluter sig och blir hårt utan öppnar upp och ger trots att det blivit sårat. Som inte lägger ansvaret på någon annan utan tar ansvar för de egna reaktionerna.


Jag läste om en kvinna som var riktigt upprörd och arg på sin man att hon funderade på att lämna honom då hon fick ett råd av sin mor. Hon skulle ta ett papper, vika det på mitten först skriva ner allt hon retade upp sig på hos sin make på den vänstra sidan. Listan blev lång. Sedan skulle hon skriva ner hur hon reagerade på respektive punkt på den andra sidan. Mamman tog papperet rev isär det och tog den vänstra sidan och gav dottern den högra.

- Läs igenom detta och begrunda.

Dottern läste igenom och insåg när hon såg sina egna reaktioner stå ensamma att de inte var så vackra de heller. Hon slogs av hur felaktigt och fördömande hon hade reagerat. Jag kommer inte ihåg detaljerna, men detta ledde till försoning mellan makarna.


Förkrosselse och självrannsakan är bristvaror nu för tiden, men ack så förlösande. Gud är nära de som har ett förkrossat hjärta (Ps 34:19) och en förkrossad ande är något som behagar Honom (Ps 51:19).


Jag var på bröllop förra helgen och i festlokalen var utsmyckad med många vackra detaljer,

bl a en vacker låda där gästerna kunde lämna sina hälsningar. Ibland tänker vi på äktenskapet som att det är en låda full med svar. Men plötsligt förvandlas månsken och rosor till dagsljus och disk. Och vi kan upptäcka att lådan är tom. Jag tror att Gud skapade det så att vi skulle fylla lådan med det goda genom det givande hjärtat. Den blir inte automatisk full om vi inte fyller den med kärlek. Att ge trots att du känner att det är din tur att få.


Jesus sa; ”Ge och det ska bli dig givet.” (Luk 6:38). Han pratade inte bara om pengar. Han talade också om förlåtelse och relationer. Om du inte är bra på att förlåta är det ingen bra idé att gifta sig.


Vad ska vi stoppa i lådan? Tips finns i 1 Kor 13:4-5. Kärleken är tålig och mild, söker inte sitt. Den är inte irriterad eller lättstött och den hyser inte agg. Det är Guds standard – en spegel värd att titta i innan vi reagerar för kraftigt. Lättare sagt än gjort kanske, för när vi blir arga och känner oss orättvist behandlade tar vi sällan tid för eftertanke. Men Gud som är Kärleken själv står beredd att fylla oss bara vi vänder oss till Honom och säger:

- Jag klarar inte det här själv. Fyll min låda!
Låt blommorna blomma

2014


Lite anteckningar från 1999, om att ta in kärleksord från herden.


Det finns ingen som älskar dig som Jesus Han planerar din framtid i ljuset. Han såg dig innan du ens fanns. Han utvalde dig att lära känna den levande Guden.


Du och Han. Han och du.


Som han ser det är du placerat djupt inne i Honom. Ingen kan rycka dig ifrån Honom. Du är förankrad långt in i det allra heligaste. Han ger dig vishet för ditt liv varje dag du vill ta emot.


Vårt eget hjärta är som en trädgård där det växer olika sorters växter. Där kan det behöva rensas ibland, för att de goda växterna ska få övertaget. Fästen, tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud måste rensas ut. Låt denna sommar bli en sommar då hela vår själ genomflödas av Sanningen från himmelen. Motstrida tankar sköljs bort så att vi helhjärtat kan njuta av livet med Gud. Bittra rötter rycks bort av Andens kärleksljus och hårdhet i hjärtat vattnas och blir mjukt.


Hur? Låt Jesu ord rikligt bo hos er med alls in vishet, säger Pauls. Öka flödet av det goda Gudsordet. Gör det personligt. Ta det till dig. Säg att det gäller dig. Sätt in ditt eget namn i bibelversen. Håll på tills du känner glädjen och övertygelsen växa på insidan. Vi blir alla trevligare att träffa med mindre tistlar på insidan.


Kärleksfulla tankar

30 Maj 2014


”Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar”


(Jes. 55:8–9).Hur kan vi vara fyllda av kärleksfulla tankar när vi möter så många prövningar och gång på gång blir sårade av illvilja eller obetänksamhet hos andra människor?


Guds Ande manar mig återigen att vända fokus från mig själv till Honom:


Hur kan Gud älska oss så otillräckliga som vi är?


Gud övervinner det onda med det goda


"Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:21)


Han gör det genom att ösa ut sin obegränsade nåd över oss att när vi syndar, så att Hans nåd blir större än vår synd. Och precis som det är omöjligt för Gud att inte älska, så är det omöjligt för oss att göra något för att få honom att inte älska oss.


Gud älskar därför att det är Hans natur. Han är kärlek.


"Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. "

(1 Joh 4:8).


Han kanske inte älskar allt vi gör, men Han älskar oss. Guds kärlek är kraften som förlåter våra synder, helar våra sår i själen och lagar våra trasiga hjärtan.


Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. (Ps 147:3)


Guds kärlek är ovillkorlig: den baseras på Honom, inte på oss. Så fort vi insett att Gud älskar oss oavsett vad vi gjort eller inte så kan vi uppleva ett genombrott. Vi kan sluta försöka förtjäna hans kärlek och helt enkelt ta emot den och njuta av den. Och tänka Hans kärleksfulla tankar.


Gud, din kärlek är stor. Din nåd oändlig. Hjälp mig att fokusera på din kärlek så att jag blir påmind om att den baseras på din godhet, inte på vad jag åstadkommer. Hjälp mig ta emot Din kärlek till mig, så att den kan flöda över i kärleksfulla tankar gentemot de människor jag möter.
All trösts Gud

25 maj 2014


Tröst i bibeln uttrycker uppmuntran, att genom ord eller närvaro hjälpa i en tid av nöd och behov av lindring. Synonyma ord är lindra, hjälpa, att ge lättnad, muntra upp, uppmana, och står ofta tillsammans med "frukta inte", "var inte rädd".


I gamla testamentet översätts naham ofta med att trösta. Gud är all trösts Gud: "Jag, jag är den som tröstar eder. " (Jes 51:12),


"Ja, HERREN skall trösta Sion" (Jes 51:3).


"Hur ska jag trösta dig?" (Jes 51:19).


"Trösta, trösta mitt folk, säger din Gud" (Jes 40:1)


Gud är inte bara Gud skaparen som tröstar, utan han ger hjälp i katastroftider. De sista 26 kapitlen i Jesaja innehåller många löften av tröst i stunden och de framtida löften av den lidande tjänaren som skulle komma för att ge hopp, hjälp och räddning "för att trösta alla som sörjer" (Jes 61:2).


Jesajas tanke är att ge tröst när hans ord genljuder av Guds närvaro bland sitt folk. "Frukta inte för jag är med dig (Jes 41:10).
I den grekiska översättningen av nya testamentet används orden parakaleo och paraklesis som kommer från verbet kaleo vilket betyder att ropa, att kalla och propositionen para betyder "vid sidan av". Betydelsen att kalla eller inkalla, sammankalla till någons hjälp, att ropa på hjälp, att stå vid någons sida. Ytterligare betydelser är att trösta, att uppmuntra, att glädja någon, att uppmana. Den andra saligheten i bergspredikan erbjuder en välsignelse för de som sörjer "för de kommer att bli tröstade" (Matt 5:4).


Paulus brev innehåller ofta ord av tröst och en ton av uppmuntran:


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss,

delar ni också trösten. (2 Kor 1:3-7)


Ge rum åt mig i era hjärtan! Jag har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon, inte utnyttjat någon. Detta säger jag inte för att döma er – jag har redan sagt att ni finns i mitt hjärta för att dö och leva tillsammans med mig. Till er kan jag tala öppet, över er kan jag vara stolt. Jag har fått all tröst jag kan önska, jag har glädje i överflöd, mitt i alla mina lidanden. När jag kom till Makedonien fick jag visserligen ingen ro utan plågades på alla sätt, utifrån av strider och inifrån av fruktan. Men Gud som tröstar de förödmjukade tröstade mig genom att Titus kom, och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst han

hade fått hos er. Han berättade för mig om er längtan, er förtvivlan, er omtanke om mig, och detta har glatt mig ännu mer. (2 Kor 7:2-7)


v. 13: Till denna tröst kom den ännu större glädjen att se Titus så lycklig; ni hade alla gett honom nytt mod.


Herren tröstar oss i alla våra bekymmer och problem, så att vi kan trösta andra i alla slags problem med trösten vi själva har fått från Gud (vers 4 i 2 kor 1). Detta blir möjligt genom Jesus och Andens frukt som får tålmodig uthållighet att flöda över till andra. Paulus blev uppmuntrad genom att Titus kom, Titus som hade fått tröst i församlingen i Korinth (7:4-7).


Jesus lovade lärjungarna en annan rådgivare och tröstare som skulle vara med dem för alltid. Sanningens Ande, som skulle sändas till dem i namnet Jesus, han skulle undervisa dem allt som Jesus hade lärt dem (Joh 14:15-27). Han uppträder i Jesus ställe som en medlare, förebedjare, hjälpare och tröstare:

"Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. (Joh 16:3)


"Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. (Joh 16:13)


Genom hela bibeln är Gud författaren av tröst, som i Jes 51:12 "Jag är den som tröstar er" och i 2 Kor 1:3 " all trösts Gud". Jesus är tröstaren, förebedjaren, talesmannen och advokaten. Den helige Ande är rådgivaren som sändes av Jesus för att vara vår Tröstare. Guds tanke verkar vara att vi som nu är Jesu kropp, församlingen, ska kunna trösta varandra. Som det var på Apostlagärningarnas tid:


2 Kor 7:7: "utan också genom den tröst han hade fått hos er. Han berättade för mig om er längtan, er förtvivlan, er omtanke om mig."


Lite mer än en klapp på axeln. Lite mer än ett flyktigt "Gud välsigne dig". Guds Ande längtar efter att få trösta på djupet, lyssna, gråta med dem som gråter och hela det som är sårat. Även att hjälpa praktiskt om det behövs. Och han vill använda dig och mig.


Så låt oss öppna upp för att bli tröstade av Honom så att vi kan trösta varandra.

Nåden räcker

9 April 2014


I början av mitt arbetskarriär kunde det gå veckor innan jag kommit över fel som jag gjort. Jag väntade in i det längsta med att gå till handledaren och bekänna mitt felsteg. Det är fortfarande jobbigt att göra fel, även om det är omedvetet, men nu är vägen till accepterande och att gå vidare mycket kortare. Jag vet att det är bättre att erkänna nedslaget och sedan ta sig upp och gå vidare och försöka göra bättre nästa gång. Jag vet också att alla vi människor är lika svaga och felbara, även om detta också är något som ibland faller bort eller bleknar i mitt sinne där ibland just mitt felsteg blir så stort och allvarligt.


Skönt är det då att direkt vända sig till Herren, att uttrycka sin ångest och få uppleva Hans förlåtelse som ger kraft att rätta till felet, vända sig till drabbade människor eller laga det som gått sönder.


I Hebreerbrevet 4:16 läser vi:


Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


I dagens stresskarusell fylld med konkurrens och ambitioner är det kanske inte populärt att erkänna sina svagheter och fel alla gånger. Jag tror jag har haft en ovanlig förmån att ha ödmjuka kollegor runt omkring mig och det öppnar upp för en generös miljö som uppmuntrar utveckling. Det är först när vi kan erkänna våra felsteg som det rätta kan trädda in och det lär sig alla av och slipper göra om samma misstag. I en miljö där det finns ödmjukhet och tillit och en generös attityd är det lättare att erkänna sina svagheter och vara sårbar. En nådefull miljö.


”där synden överflödade, där överflödar nåden ännu mer”, Rom. 5: 20,


Många gånger försöker vi mota ”synd” eller det som fungerar dåligt med information och förmaning i stället för att bara lita på att Herren är den som förvandlar människors hjärtan.Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande (Ps 51:10)


En frid som inte är av denna värld

02 April 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeln säger i Romarbrevet 5:1: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

 

Genom Jesus har vi fått frid med Gud. En frid som inte världen ger. En frid som inte beror på om det är frid runtomkring, utan den går djupare än så och vacklar inte. Men varför känns det ibland som jag är totalt utan den? Varför är du ibland orolig min själ? Bibelordet svarar: Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. (Ps 42:5)

 

Det står också Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han. Jes 26:3

 

Tänk att kunna låta bli att fastna i våra problem och sjunka in i dem och i stället klara av dem i frid och ro utan att bli upprörda och deprimerade.

 

Det är inte säkert det råder frid i det synliga men i den vilar tungt i hjärta och sinne oavsett vad som händer runt omkring.

 

Jag blir ofta påmind om bibelordet i Fil 4:6 om att inte göra mig bekymmer för något utan låta Gud i allt få veta mina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. För då ska Guds Frid, som övergår alltförstånd, bevara mitt hjärta och mina tankar i Herren Jesus.

 

Varför vill Gud att vi ska veta om våra önskningar om han redan känner oss utan innan och vet bättre än oss själva vad vi behöver? Jag tror att Gud vill höra det från oss. Höra att vi uttrycker vårt beroende av Honom. Han älskar att höra oss prata. Han längtar efter kommunikation och samvaro med oss. Han vet att när vi uttrycker vårt beroende av Honom öppnar vi upp för Hans Ande att verka. Att fylla på där vi är svaga. Vi får förnyad tro på att Jesus genom sin uppståndelse har övervunnit allt ont och just det jag står i just nu. Han är med mig och inget ska fattas mig till kropp själ och ingen olycka kan skada mig.