2013

Through my eyes

.

Förnöjsamhet

22 december 2013

Benjamin Franklin sa också:


”Contentment makes a poor man rich and disconetent makes a rich man poor”.


Bibeln säger i Filipperbrevet 4:12-13: ”Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”

På engelska står det "I have learned the secret of being content in any and every situation"...


Förnöjsamhet kanske inte kommer naturligt, i alla fall inte i dessa dagar av konsumtion och måste ha-omgivning. Men jag tror Gud vill lära oss förnöjsamhet och då menar jag inte att låta nöja sig med det dåliga, men i förtröstan på att Gud har allting i sin hand och är stor nog att bemästra min omständighet som kanske verkar tröstlös. Att tänka på det vi faktiskt har, be Gud visa oss hur vi ska använda det på bästa sätt.


Materialism och jakten på det senaste gör det svårare att behålla förnöjsamheten, som kan tyckas vara ett bortglömt ideal i dagens konsumtionssamhälle. Massiv reklam pumpar oss fulla med habegär efter prylar som bara skänker oss en kort stund av lycka. Och dessutom en tom plånbok. Bibeln säger i 1 Timoteusbrevet 6:9: ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.”


När vi bara ser på oss själva och inte vidgar perspektiven är det lätt att falla in i klagolåten. Vi klagar över att barnen är högljudda i stället för att vara tacksamma över att de är friska och glada. Vi klagar över att våra hus eller lägenheter inte är stora eller trendiga nog medan det finns människor som inte har hus eller ens något slags hem de kan bo i. Vi klagar över att vår bil inte är den sortens bil vi skulle vilja ha när det finns tusentals, ja miljontals människor i världen som aldrig sett en bil. Vi klagar över våra omständigheter när många människor skulle byta omständigheter med oss utan att tveka. Vi kanske inte alltid klagar, men vi hinner knappt köpa en sak innan vi börjar tänka på nästa sak vi vill köpa.


Även om förnöjsamheten kan påverkas av externa omständigheter handlar det mer om inställning och attityd som kan kultiveras oavsett vår situation. Förnöjsamhet letar efter rikedomar som kan hittas mitt i fattigdom och underverk som kan hittas i de mest förskräckliga situationer. Förnöjsamhet är besläktad med tacksamhet och förundran.


Förnöjsamhet ser koppen halvfull, ser det vackra och gåvorna som finns runt omkring oss. Det får oss att njuta och vara tacksamma för det vi har och vad vi är, även livets enklaste gåvor. Det frigör oss från avundsjuka och strävan och gör oss generösa. Ordboken beskriver en förnöjsam person som en som är lätt att tillfredsställa, har små anspråk och är nöjd med litet.

Det är en gåva att kunna se och uppskatta små saker i tillvaron, men även de större underverken som vi ofta bara tar för givna. Att vara älskad. Att få spendera tid med nära och kära. Att ha nära vänner. Att kunna gå och se och höra. Ja, listan kan göras lång. En förnöjsam människa har större förmåga att njuta av nuet, av de små ögonblicken och kornen av lycka i tillvaron.


Det kan vara svårt ibland, men väl värt att be om och tänka på, eller hur? Att stilla sig ibland och tänka på vad Gud tänker om vår situation och vilka vi är. Ta ett djupt andetag och bestämma sig för att släppa allt som gör att vi känner oss oroliga och missnöjda när vi andas ut. Stäng ute världens oväsen. Förnöjsamhet frigör oss från de rastlösa begären som driver oss framåt och som hindrar oss från att vara öppen för behoven och gåvorna hos andra. Kan vi upptäcka hur vi sa njuta av förnöjsamhet i stället för stress och oro?


"Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en 
stor vinning. 
"

1 Tim 6:6


Ett gott mod är ett ständigt gästabud. Ords 15:16
Bra nog

8 November 2013

Ibland tänker kanske du som jag på dina sår och hoppas att du en dag blir bättre. Och att till dess ingen märker det.Du är redan bra nog. Du behöver inte skärpa dig. Inte för att du är perfekt (för det är ingen) utan för att du är älskad av en Gud som är överlåten att fullborda det goda verk som Han har skapat i dig (Fil 1:6)Du har nåd som är tillräcklig för denna dag. Du har något att ge. Du är skapad med noggrannhet och placerad i denna värld med en plan. Hans plan. Ingen kan ta din plats. Vad än denna dag kommer att innebära, låt Honom vara den som håller ditt hjärta, den som aldrig kommer att sluta tala om för dig på alla sätt att du är älskad.Ge inte upp

3 November 2013

Ibland känns det väldigt mörkt och bönesvaret är långt borta? Ofta är det då som närmast. Jag har upplevt att det är när jag är som svagast och hjälplös och kastar mig på Gud som Guds kraft är mest uppenbar. När jag ger upp min egen förmåga och erkänner att jag klarar inte det här utan dig, Herre.


Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 12:9-10 Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.


Vi kan gott vara ärliga inför Gud med våra känslor för Herren vet precis vad vi går igenom. Han har mött alla sorters lidanden, så Han förstår precis vad vi pratar om.


Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebreérbrevet 4:15-16


Herren har lovat oss kraft, när vi behöver den. Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:11-12: Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.


När vi ger upp går vi oftast miste om det bästa Gud har att erbjuda. Bönesvaret är närmare än vi tror. Bibeln säger i 2 Korintierbrevet 4:16-17: ”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.


Om vår blick grumlas av skamkänslor och tankar att vi förstört allting, får vi påminna oss om att alla gör misstag och faller, men Gud vill resa oss upp igen. Bibeln säger i Ordspråksboken 24:16 Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen.


Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38-39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.


Så låt oss förtrösta på Gud och vänta på hans ledning. Bibeln säger i Jesaia 25:9 Den dagen skall man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning.


Han sover inte

12 okt, 2013 16:14
Ibland när jag ska sova kommer orostankarna. Fast jag är dödstrött eller kanske just därför. Och grubblandet ökar inte precis chansen till tillräcklig sömn.


Hur kan vi kasta våra bekymmer och oroskänslor på Gud och somna in i frid?


Jag tycker det ofta hjälper att nämna för Gud vad det är som tynger, att formulera oron och tankarna. Som det står i Fil 4:6-7:


Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.


Men vi slutar inte där, utan även vi försöker påminna oss vem Gud är. Orden av oro får övergå till en öppenhet för vad Gud vill säga in i situationen. Guds ord få överflöda, vattna och genomsyra vår trötta själ. Genom att läsa och tänka på Hans ord kan vi komma ihåg dem på natten och låta det sjunga in. Vi lyssna på musik som upphöjer honom och ger tröst för våra bekymrade hjärtan. I stället för att stanna i våra bekymmer kan vi välja att tänka på Honom och att Han är stor nog att ta hand om våra bekymmer.


Jag lägger mig ner i frid och sover.

Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

(Psalm 4:9)


Vi kan vila i trygghet därför att Han skyddar oss både dag och natt. Och vi kan vila på hans skuldror, för vi är hans älskade.


Den Herren älskar lever i frid.

Herren skyddar honom alltid,

han bor bland Benjamins kullar.

(5 Mos 33:12)


Finns det någon säkrare plats?


Att hålla sikten klar för Gud är den bästa vägen. Han ger frid även när det är mörkt, för mörkret är inte mörkt för honom, nej för Honom är till och med natten är ljus.


Om jag säger: Mörker må täcka mig,

ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,

natten är ljus som dagen,

själva mörkret är ljus.

(Ps 139:11-12)


Från att känna sig svag och orolig till att känna sig trygg i tron på Herrens förmåga. När jag inser att jag inte behöver tänka ut lösningen själv, för hjälpen kommer från honom, den bäste av alla problemlösare. Han som är Skaparen av himmel och jord och Den Ende som älskar oss utan gräns.


Han kommer inte låta din fot slinta och när vägen är snårig är Han den som aldrig sviker, den som inte slumrar eller sover. Han vakar över dig.


Han låter inte din fot slinta,

han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt,

han som beskyddar Israel.

(Psalm 121:3-4)


Herren bevarar dig från allt ont,

från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig

i livets alla skiften,

nu och för evigt.

(Psalm 121:7-8)


Herren ger takten

4 oktober 2013


Japansk parafras av Psalm 23


Herren, Han ger takten

Jag ska inte jäkta

Han hjälper mig att stanna så jag kan komma till ro

Han ger mig stunder av stillhet och återställer min inre jämvikt

Han leder mig att kunna prioritera rätt genom avspändhet och frid i min själ

Även om jag har 1000 saker att göra behöver jag inte vara rädd för Han är med mig

Hans makt och oberoende av tid bevarar mig i balans

Han bereder mig en vederkvickelsens dryck

som svalkar och förnyar min ande mitt i min verksamhets vardag

Han låter min bägare flöda över med glädje, kraft och harmoni

Resultatet blir att jag ska få vandra med Honom och hålla jämna steg med min Herre

och få bo hos Honom för alltid!
Samla glädjeämnen

28 september 2013


Om vi bara ser oss omkring kan vi hitta många glädjeämnen i vardagen. Fantastiska mönster på himlen. Doften av en god kopp kaffe som värmer. En fågel som kvittrar förbi. Vinden som får trädens kronor att svaja.


De finns där, men är vi uppmärksamma nog att se dem? Jäktar vi så mycket att vi missar massor av underverk på vägen? Tänker vi på nästa sak vi ska göra redan innan vi avslutat det vi gör just nu?


Det handlar om hur vi tänker. I stället för att se oss omkring för att fånga det som finns att glädja sig över just nu tänker vi ofta framåt, på allt vi måste göra. Som Ann Voskamp skriver i "One Thousand Gifts: A Dare to Live Fully Right Where You Are"


“Being in a hurry. Getting to the next thing without fully entering the thing in front of me. I cannot think of a single advantage I've ever gained from being in a hurry. But a thousand broken and missed things, tens of thousands, lie in the wake of all the rushing.... Through all that haste I thought I was making up time. It turns out I was throwing it away.”


En längtan att vara mer uppmärksam väcks inom mig. Jag vill inte missa Guds verk som finns mitt framför näsan på mig. Jag vill inte ångra att jag inte tog till vara på tillfället att säga tack eller att uttrycka min kärlek till dem jag älskar. Det händer något i mig när jag uttrycker tacksamhet även för det som kan tyckas självklart


Kanske ska börja samla på glädjeämnen och på så sätt bli mer medveten om allt vi har att tacka för? Count the blessings. Name thousand gifts.

Ett tacksamt hjärta - en fruktbar jord

25 aug, 2013


Ett tacksam hjärta är en fruktbar jord


som Gud planterar säd av hans rika välsignelser. (Nora Holm)


Jag vill tacka redan innan jag öppnar mina ögon på morgonen. Möta medvetandet innan det börjar krypa över mig med en tacksam bön för livet. Tacksam för att en ny dag, ännu en chans är min och glad i hjärtat att jag har en tro på Gud och åtminstone en liten del förståelse av Hans gudomliga lag. Tack för morgonens skönhet. Tack för att jag har ögon att se med och förmågan att njuta av det. Att jag medan dagen går inte glömmer att vara tacksam över de små glädjeämnena likaväl som de stora: en ny blomma, boken, brevet, mötet med vänner, det vänliga ordet. Vara tacksam för att jag lär mig saker, genom misstagen och misslyckanden likväl som framgångarna.


En frid som inte är av denna värld

2 April 2014
Bibeln säger i Romarbrevet 5:1: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.


Genom Jesus har vi fått frid med Gud. En frid som inte världen ger. En frid som inte beror på om det är frid runtomkring, utan den går djupare än så och vacklar inte. Men varför känns det ibland som jag är totalt utan den? Varför är du ibland orolig min själ? Bibelordet svarar: Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. (Ps 42:5)


Det står också Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han. Jes 26:3


Tänk att kunna låta bli att fastna i våra problem och sjunka in i dem och i stället klara av dem i frid och ro utan att bli upprörda och deprimerade.


Det är inte säkert det råder frid i det synliga men i den vilar tungt i hjärta och sinne oavsett vad som händer runt omkring.


Jag blir ofta påmind om bibelordet i Fil 4:6 om att inte göra mig bekymmer för något utan låta Gud i allt få veta mina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. För då ska Guds Frid, som övergår alltförstånd, bevara mitt hjärta och mina tankar i Herren Jesus.


Varför vill Gud att vi ska veta om våra önskningar om han redan känner oss utan innan och vet bättre än oss själva vad vi behöver? Jag tror att Gud vill höra det från oss. Höra att vi uttrycker vårt beroende av Honom. Han älskar att höra oss prata. Han längtar efter kommunikation och samvaro med oss. Han vet att när vi uttrycker vårt beroende av Honom öppnar vi upp för Hans Ande att verka. Att fylla på där vi är svaga. Vi får förnyad tro på att Jesus genom sin uppståndelse har övervunnit allt ont och just det jag står i just nu. Han är med mig och inget ska fattas mig till kropp själ och ingen olycka kan skada mig.