- 2009

Through my eyes

.Nytt år - nytt hopp

31 dec, 2009 14:30


Here I raise mine Ebenezer; 


hither by thy help I'm come;


and I hope, by thy good pleasure, 


safely to arrive at home. 


Jesus sought me when a stranger, 


wandering from the fold of God; 


he, to rescue me from danger, 


interposed his precious blood. 


(vers 2, Come, Thou Fount of Every Blessing, Robert Robinson, 1735-1790)Nyårsafton och dags att reflektera över året som gått... 
Jag brukar i detalj gå igenom mina dagboksanteckningar och sammanfatta månad för månad, men kännner väl att jag inte riktigt

orkar det just nu. Det kanske räcker med att komma ihåg det som är bra?


Fick en bra text av en vän häromdagen som handlade om bibelordet i 1 Sam 7:12:

"Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Eben-Haezer,*

och han sade: "Ända till denna stund har HERREN hjälpt oss."

Ordet "ända till denna stund", "hittills" (eng: hitherto) pekar delvis bakåt: 
i fattigdom, i rikedom,

i sjukdom, i hälsa, hemma, borta, i ära, i skam, i förvirring, i glädje, i prövning, i triumf, i bön -

hittills har Gud hjälpt. Men ordet "hittills" pekar också framåt. Det säger något om att resan

inte är slut, det finns ett avstånd kvar att korsa: Han som har hjälpt oss hittills kommer att

hjälpa oss hela vägen fram!


Ebeneser fick representera en fräsch start, en vändpunkt samtidigt som det vittnade om att

Gud hade hjälpt och inte övergivit på vägen. Den säger oss något viktigt om Gud: Hans nåd

och hans förbund är eviga. Den säger också något om mänskligheten, att vi har lätt för att

glömma. Kanske behöver vi ett Ebeneser för att komma ihåg, det kan ju vara att skriva ned

det goda vi får vara med om, så vi kan gå tillbaka och minnas det. Jag har så lätt att komma ihåg

mina misstag, fast jag redan fått Gud förlåtelse. Hur vore det att fokusera på rätt sak 2010,

nämligen Kärleken och Nåden genom Jesus?


Jag har sjungit "Come thou fountain" många gånger men inte riktigt tänkt på betydelse

"rising my Ebenezer". Nu tänker jag att jag befinner mig här just nu för att Gud har tagit mig

igenom saker och hjälpt mig. Jag får hopp om att Han också kommer att fullborda allt som Han

har sagt. He is the author!


Som Paulus skriver:


"Jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som

ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att

vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga.

Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det

som vi har nått fram till. " (Fil 3:13-16)


Slutorden (för 2009) blir då:


"Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?

Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen." (Jes 43:19)
Perspektiv

29 dec, 2009 21:20


Så lätt vi trasslar in oss i oss själva


Vi ser på petiga detaljer


och frestas att ge uppPerspektivMed dig får jag vidgade vyer


Bevingad av Ordet


från ljuva höjder


ser nya följderNär ingen annan ser

10 dec, 2009 17:53


När ingen annan verkar höra dig


När ingen annan verkar se


När ingen annan ens märker dig


när ingen annan orkar ge


När ingen annan ser din längtan


när ingen ser det djup du har


När ingen annan verkar tro på dig


När ingen annan har nåt svar
Ibland känns det som ingen förstår en. Ibland glömmer vi bort att det finns en vän

vi alltid kan vända oss till och tala om hur vi känner. Han förstår oss alltid. Han vet redan

hur det är med oss, men vill ändå höra hur det är med oss.


Ända in själens dunklaste natt, ända in i de djupaste och mest smärtfulla vrår når

hans milda kärlek. Och lika långt räcker Hans erfarenheter. Försök komma på någon plågsam tanke eller känsla som inte Han också varit med om.

Inget törne kan såra dig, som inte även hans hjärta blött av. Ingen pil kan träffa dig

som inte har skjutits även mot hans huvud. Han har medlidande, ja ett stort heligt kärleksfullt

hjärta som blöder för dig.

"Vi har inte en sådan överstepräst, som ej kan ha medlidande med våra svagheter,

utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd." 
Hebr 4:15Blott en dag

07 dec, 2009 22:32


Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!


Allt ju vilar i min Faders händer,
 skulle jag, som barn, väl ängslas då?


Han som bär för mig en Faders hjärta, 
giver ju åt varje nyfödd dag


dess beskärda del av fröjd och smärta,
 möda, vila och behag.


En dag i taget...vissa dagar orkar man inte tänka längre fram än till dagens slut.

Men.. det kanske räcker?
Gud verkar visa på detta när man läser Bibeln. Han hjälpte och bistod

Israel genom deras färd i öknen. Dag efter dag föll manna till jorden så att det räckte

för just den dagen, inte mer, inte mindre. (2 Mos 16)


Själv han är mig alla dagar nära,
 för var särskild tid med särskild nåd.


Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.


Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.


“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.


Guds löfte var inte "som dina veckor" eller "som dina månader" utan "som din dag, så ska din kraft vara"

(5 Mos 33:25). Alltså måndagsnåden för måndag och tisdagsnåden för tisdag och så vidare.

Varför då hålla på att låna problem från framtiden? Jesus manar oss:

"Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer.

Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:34).


Den sköna sanna vägen är att leva dag för dag: ett liv av förtröstan.


Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
 blott vid dina löften, Herre kär,


ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.


Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna faders hand


blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.


Att lita på att det blir som Han har lovat trots att vi inte ser några tecken på det just nu.

Att lita på Hans förmåga där vår förmåga tar slut. Att lita på att Han som påbörjat ett gott verk

slutför det. 
Vila i förtröstan och vakna med en förväntan på vad Han kommer att göra!


Blott en dag
text: Lina Sandell-Berg 1865, 1872 
musik: Oscar Ahnfelt 1872

How can we help but love him?

06 dec, 2009 14:06


Andra advent och ännu en vers på min sång:


You are the Lamb that was slain for our sins


You are Messiah, the homecoming King


You are the Resurrection and eternal life


You are the Lion of Juda, our Saviour


You are God's Son, my Redeemer and friend

You are the Prince of Peace, 
Yes Jesus you are


Joh 1:29, Dan 9:25, Joh 11:25, Upp 5:5, Job 19:25, Jes 9:6, 
Hittade en sida med benämningar och titlar på Jesus:
http://www.bible.com/jesus_popup.php?id=19


Min sång skulle kunna ha oändligt många verser. 
Ju mer jag lär känna Jesus desto mer

vill jag älska och sjunga om Honom. 
Som det står på bibelsiten: How can we help but love Him?
You're the air I breathe

29 nov, 2009 22:03


You, you're the only one for me


You're the only one I need


You're the air I breathe


Oh Jesus,

Oh Jesus
You are the star in the night that we follow


You are the light in the darkness and sorrow


You are the bread of life that satisfy like noone else can


You are the shepherd so good and so honest


You are the gate to our healing and rest


You are the hope for all nations


Yes, Jesus you are


You, you're the only one for me...


You are the cornerstone of His house


You are the thread that keeps the dress of the bride


You are the head of the body, the foundation of life


You are the truth that can set a man free


You make us all fall deep down on our knees


You are the word that breaks down every thought of doubt


Jesus, your name is Jesus


My precious Jesus


You're my king, you're my everything, ohJes 9:2, Luk 1:78-79, Joh 6:35, Joh 10:9, Joh 10:11-15, Joh 10:25, 1 Tim 1:1, 
Sak 10:4,

Ef 2:20, 1 Petr 2:6, Upp 19:6-8, Ef 1:22-23, Joh 8:32, Fil 2:5-11, 
Joh 1:1-14


 Människans värde - vem sätter prislappen?

18 Oct, 2009 10:33


Jag läser Efesierbrevet 1:3-14 i bibeln och förundras över hur speciella vi är för Gud.


Vi är: 

- välsignade (v.3)
- utvalda (v.4)
- älskade (v.4)
- förutbestämda (v.5)
- adopterade (v.5)


- återlösta (skulden betald) (v.7)
- förlåtna (v.7)
- överösta med nåd (v.7-8)
- inkluderade med Jesus

(v.10)
- förseglade genom Anden (v.13)
- garanterade Guds arv (v.14)


När vi sätter vår tro på Jesus och etablerar en relation med Honom, accepterar Han oss med

vidöppna armar. Hans accepterande är det som ger oss ett värde. Det är från Honom vi borde

hämta vår självbild.


Ge inte människorna som nedvärderar och förkastar dig tillåtelse att sätta prislappen!

Gud har satt prislappen på dig! Du är värd så mycket för Honom att Han själv kom för att dö

för dig för att du skulle kunna bli Hans son eller dotter, född in i Hans familj född genom tro på Jesus.


För bra för att vara sant? Man skulle kunna tro det, men jag tror att det är sant och ber att vi ska

förstå det på djupet...Ful eller snygg - vem bryr sig? Inte Gud i alla fall!

11 okt, 2009 13:14


Igår var de på mig igen. Alla omslagsbilder på snygga människor i tidningshyllan.

Människor med perfekta kroppar utan skavanker. Människor som aldrig verkar ha haft

en finne på näsan. Människor som alla beundrar? De omger oss överallt, i tidningar,

löpsedlar, på tv, internet och människor på stan som gör allt för att efterlikna dem.

Jag har genom åren lärt mig att ignorera dem och försöka tänka lite längre,

men igår hade jag garden nere och tankarna gick in i gamla slitna hjulspår. "Tänk att se ut så där!"

"Varför är inte jag skapad så där vacker?" "Va orättvist!"


Vid närmare eftertanke vet jag ju att Gud handlar inte orättvist mot mig.

Han behandlar med mig kärlek. Vad skulle jag ha varit om inte han hade visat mig nåd,

utan dömt mig utifrån vad jag gjort? Dessutom vet jag också att han har skapat mig

som ingen annan. Va tråkigt det skulle vara om alla såg såg ut som omslagsflickan! Eller?


Jes 45: 9
:

"Ve den som tvistar med sin skapare - en skärva bland skärvor på marken.

Skall leran säga till krukmakaren "Vad gör du? Du har inget handlag."


Det går inte att komma ifrån att vissa människor är mer attraktiva än andra

när det handlar om kropp och utseende. I alla fall i människors ögon. Men vårt samhälle

betonar det alldeles för mycket hur man ser ut i stället för att se på vad som finns på insidan.

Lyckligtvis gör Gud inte så:


"Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt - honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat." (1 Sam 16:7)


Om det skulle va viktigt för Gud att va attraktiv skulle Jesus ha varit en riktig snygging.

men i Jesaja 53:2 beskrivs Jesus så här:
"Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig,

inget utseende som tilltalade oss." Ändå vände han upp och ner på hela världen!


Gud har en plan för mig och min kropp är en del av den planen. Kanske kan jag vara ett bevis på

att man kan känna sig älskad av Gud trots att man är långt ifrån kroppsidealen?

Kanske kan jag uppmuntra någon annan att fokusera på insidan som Gud verkligen ser.

I stället för att fråga mig "varför ser jag inte bättre ut?" vill jag fråga honom hur jag kan

samarbeta med Honom och låta Honom göra så att min vackra insida blommar ut.


Du är du och du duger! Älskad av den Högste :)
Grenar

05 okt, 2009 23:25


Vinträdet och grenarna
.

"Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt

rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord

som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt

av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det,

om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och

jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig,

kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och

kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er,

så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och

blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek."


(Joh. 15:1-9)
Jesus framställer här sig själv som ett vinträd och de som följer honom och hör hans röst

kallar han grenar i vinstocken. Vi är inte grenar bara för att vi har vissa uppfattningar eller

lever efter ett visst mönster, utan för att vi har en relation till Jesus själv.

Skiljer vi oss ifrån honom dör det andliga livet, precis som en vinranka dör om den

skärs bort från vinstocken. Utan Jesus blir alla de kristna attributen livlösa.

Men när vi är förenade i honom får vi liv och kraft att leva, växa och bära frukt.


Hur blir man en gren i vinträdet? 
Nikodemus får veta att in i Guds rike kommer man

endast genom en ny födelse: 


"Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt

kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal?

Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade:

Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in

i Guds rike."


(Joh 3:3-5)
Att födas på nytt är inget vi själva kan åstadkomma. Det är Guds Andes verk genom Ordet och det är ett lika stort under som ett barns födelse.


I 1 Petr.1:23 talar Petrus också om ny födelse genom Guds levande ord.


Och i texten ovan säger Jesus till lärjungarna.


"Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er."
Den som är född på nytt är renad i kraft av Ordet. Det är alltså inte en renhet grundad på något hos oss själva, utan endast på Jesus ord, som föregår tron och verkar tron. 

Tänk när vi inser detta fullt ut och finner vila i Hans stam!Are you lonesome tonight?

13 sep, 2009 22:58


Det är inte ofta jag känner mej ensam, alltså ensam med negativ klang.


Jag är en person som trivs att vara för mig själv och har behov av det.

Jag tycker även om att vara med andra människor, men i det långa loppet längtar jag

till slut efter en stund för mig själv.

Men...ibland händer det. Jag börjar tänka på att alla andra har någon att prata med,

äta med osv och självömkan smyger sig in.


Engelskan har två ord som på ett bra sätt belyser de två sidorna av ensamhet:


* loneliness som uttrycker smärtan i att vara ensam


* solitude som uttrycker det härliga av att vara ensam

Loneliness har väl en funktion också, jag tror Gud har skapat oss med en längtan

att ha utbyte med andra och har man inte det blir det en smärta.


Men ibland kan jag uppleva att känslan bottnar i något som inte är sant.

Egentligen är jag aldrig ensam, eftersom Jesus lovat att alltid vara med mig!

Och hur svårt är det att ta upp luren och ringa en vän? 

Men när jag kommit in i

självömkanstänket är det egentligen bara en sak som hjälper. Att vända mig till Jesus

och tala om precis hur jag känner det just nu. Fullkomligt ärligt.

Då lättar det och någon påminner mig om ord som:


"Herren är min herde, mig ska inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar;

han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar,

sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,

för du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg." 
(Psalm 23:1-4)
"Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han."
(Psalm 147:3) 
"Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,

varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter

i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus,

vår herre."
(Rom 8:38-39)Led mig i din sanning

11 sep, 2009 23:10


"Till dig herre, upplyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag."


Detta skriver David i Psalm 25:1-2. En människa utan Gud måste "spela Gud" i sitt eget liv.

Det kan gå vägen i goda stunder, men när någon ringer mitt i natten med dåliga nyheter,

när någon nära får cancer, när ens barn mår dåligt, vem vänder man sig till då?

Jag är så glad att jag får hoppas på en levande Gud, som gör under idag: "Ingen kommer på skam som hoppas på dig" (Ps 25:3).


Det finns en längtansfull ton genom hela psalmen:

"Herre, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning, och lär mig,

för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid." (Ps 25:4-5). 


Jag dras också till den ödmjuka inställningen:


"Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser,

utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre."


Min faster Elisabeth Norlin har gjort en mycket fin text till John Rostills melodi

("Let me be there") efter denna psalm:


LED MIG HERRE


Vart jag än går, vart jag mig än vänder i mitt liv


Bevara mig då, håll mig alltid nära


Håll i min hand,

var alltid i min närhet och jag ber


Led mig framåt, i varje steg jag tar

Led mig herre, i din sanning


Led mig herre, med din makt


Lär mig känna dina vägar och vandra rakt


Låt mig tänka på din trofasthet och hålla ditt förbund


Allt jag önskar, lär mig stå rak

Visa mig nåd, vänd dig inte från mig i min nöd


Jag hoppas på dig och att du mig leder


Om jag kommer fel, då är du min tillflykt och mitt hopp


Och över min själ, din nåd är alltid när´

Led mig herre, i din sanning


Led mig herre, med din makt


Lär mig känna dina vägar och vandra rakt


Låt mig tänka på din trofasthet och hålla ditt förbund


Allt jag önskar, lär mig stå rak

http://www.norlins.com/MAIL/order.html


Vad säger Gud om dig?

10 sep, 2009 18:20


Jag älskar dig 
(Joh 3:16, Gal 2:20, 1 Joh 4:9-11)

Jag är för dig 
(Rom 8:31)

Jag stöttar dig 
(Jes 41:10)

Jag känner dig utan och innan 
(Ps 139:1-14)

Jag vill ge dig det du behöver 
(Ps 37:4, Matt 7:7-8, Luk 12:6-7, Luk 12:22-31, Rom 8:32, Fil 4:19)

Jag tror på dig 
(Jer 29:11)

Jag tycker att du är vacker 
(Ps 139:13-16)

Jag ger dig vila 
(Matt 11:28-29, Ps 23, 2 Mos 33:14)

Jag sviker dig aldrig 
(Klag 3:22-23, Ps 136)

Jag är alltid med dig 
(Matt 28:19-20)

Jag hör dig 
(Ps 28:6-7)

Jag vill svara dig 
(1 Joh 5:14-15)

Jag vill välsigna dig 
(4 Mos 4:24-26, Ps 67:2-3, Ef 1:3)

Jag vill ge dig kraft och styrka 
(Jes 41:10)Dare to dream

09 sep, 2009 21:17


Read a word of hope from the Psalms 126:

"When the LORD brought back the captives to [a] Zion,

we were like men who dreamed.

Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy.

Then it was said among the nations,

"The LORD has done great things for them."

The LORD has done great things for us, and we are filled with joy.

Restore our fortunes, [c] O LORD, like streams in the Negev.

Those who sow in tears will reap with songs of joy.

He who goes out weeping, carrying seed to sow,

will return with songs of joy, carrying sheaves with him."


which inspired me to a song:

He heard my cry


He saw my tears


that nobody knew


He felt my longing heart


He read my restless soul


Keep on dreaming


Keep on seeking me


You will find 
me

Those who sow in tears


will reap with songs of joy


Don't give up on me


Don't give up on me


I'm your loving Lord


Don't give up on me


Don't give up on me


I died for you


He hears your cry


He sees your tears


That nobody knows


He feels your longing heart


He reads your restless soul


Keep on dreaming...

Tystnad


Har jag något att ge?

Det du gav mig

Var finns det någonstans när jag är mitt bland människor?

Varför blir jag så parlyserad och tyst?

Något hindrar mig att öppna munnen

Rädslan att säga något fel och ointressant.


Det är nåd att jag kan prata med dig om allt

Ordspråken talar om att det är vist att var tyst,

men det finns tid för att tala och tid för att tiga


För vem skulle jag vara rädd för?

Jag som har den Högste inom mig.

Genom Jesus har jag något att ge

Det gäller bara att våga se

Vem Han är och vad Han gjort

Urtida ordDe urtida orden klingar:

Gud älskar dig. Gud dog och uppstod med dig.

Hur många hör det idag?

Kan du höra det eller är dina öron behäftade med allt buller och dån?

Har du tid att stänga ute dem ett slag?

Är du så fylld med samtidens olikvärdighet och jämförelse att du inte kan tro orden?

Gud älskar dig just nu.

Tror du att du måste göra dig värdig först?

Bli bättre än grannen? Sluta kämpa. Dra ner gardinen för anseendets fönster ett slag.

Vänd dig bort från detta system av karriär och stegar.

När allt kommer omkring står vi en dag på samma trappsteg…


Din blick gör mig levande


Jag vill se in i din blick

Jag vill känna dina armar omkring mig

Jag vill höra din milda röst tala ord fulla av liv

Jag vill andas in din fräscha doft

Jag vill smaka ditt levande vatten


Du mättar mig, min skrikande hunger

Dina uppsökande kärleksögon finner mina

Dina ord lyfter mig upp

Vattnet friskar upp min torkade hals

Din doft för mig närmare din varma famn


Men hungern ökar, mitt beroende av dig blir blottlagt

Allt du är får mig att leva

Med allt jag är får jag komma och bara älska dig


Dina hjärtslag

Din stadiga taktfasta puls

börjar röra mig

Impulser blinkar till

blir rätta tankar

Du reser mig upp

Du lyfter mina ben framåt

ändrar riktning


I allt du gör är du kärleksfull

trofast i allt du sagt


Du är aldrig långt borta

Du står och väntar

Vilket tålamod


För alltid vill jag sjunga om din kärlek

den tar aldrig slut

Den oändliga friden

Din närhet som nu är viktigast


Strömmar av nåd lyfter mig framåt.

Vattnet stiger och jag rycks med.

Nu får jag släppa taget

låta kraften bära mig

Din kärlek är alltid större

än jag kan tänka mig


Du spränger mina uppsatta gränser

Du kan göra stordåd genom mig

Finns inget som kan skilja oss åt nu

Det är bara du och jag i dig


En rop tränger fram från min ande

Jag vill ha mer av dig i mitt liv

Nu finns det inget annat som kan mätas

med livet jag ser i dig


Du älskar med ömma ord

Du andas liv och får mig se

allt du gjort och har att ge

finns ínte dess lika här på jord


Den tar aldrig slut

Den oändliga friden

Din närhet

Allt du gjort och har att ge

Det finns inte dess like här på jordVindpust


Mjukt talar du

Viskande

Dina ord befriar mej

från fokus på mej själv


Vingslag

Allt jämnas ut


Trädkronor vajar

Sveper

Blåser bort oro

Griper tag

Skakar om mig


Klamrar mig fast

Vaknar igen

Elden sprakar


Tid att älska

Allt eller ingetMejsla fram


Mejsla fram den du skapat mig till

Skrapa bort det som hindrar mig att tjäna dig

Om något torkat och blivit hårt

krossa det så du kan nå mig


Du har gett mig ett nytt hjärta

Du har tagit all min smärta

Jesus i dig blir allting nytt

i mig det gamla har flytt
Som en tatuering i min själ


Som en tatuering i min själ.

Som ett ristat hjärta på ett träd.

Det går aldrig bort.

Även om jag skulle försöka. Det finns alltid kvar.

Tomrummet som bara kan fyllas av En enda.

Hålet skapat av Honom själv för att han skulle passa. Han skulle trivas där.

Men hålet blir på något sätt större fast det fylls.

Inte som ett fack som fylls med papper.

Inte som en liten låda som lätt fylls av allehanda saker.

Utan det blir större ju mer det fylls.

Behovet av uppfyllaren blir större.

Inviterna blir starkare och tätare.

Eller är det så att jag hör bättre?

Att vattnet från den klara källan rensat både ögon och öron?

Men någon förvriden stenhuggare full av lögn försöker göra inviterna till krav:

”Du måste låta dig fyllas minst en timme om dagen.”

Och utpressande förslag: ”Du lät dig inte uppfyllas igår,

men om du gör dubbelt upp idag kan det gå ändå.”

Så dumt. Inte värt att lyssna på.

Det som har värde har inte ens en möda.

Bara öppna upp.Från Jesus


Jesus:

Jag älskar dig!

Jag gav mitt eget blod för att du skulle bli ren. Du är ren nu, så tro att det är sant.

Du är underbar i mina ögon och jag skapade dig för att vara just som du är.

Kritisera inte dig själv eller bli nere för att du inte är perfekt i dina egna ögon


Detta leder bara till frustration. Jag vill att du ska lita på mig,

ett steg en dag i taget. Stanna kvar i min kraft och i min kärlek och var fri!

Var dig själv! Tillåt inte andra människor att styra dig.

Jag vill leda dig, om du tillåter mig. Var medveten om min närvaro i allt.

Jag ger dig tålamod, kärlek, glädje, frid och liv. Se på mig för att få svar.

Jag är din herde och jag vill leda dig. Följ endast mig! Glöm aldrig detta.

Lyssna på mig, så ska jag berätta, för jag vill berätta vad jag vill.

Låt min kärlek flöda från dig och spilla över till alla som du vidrör.

Var inte för medveten om dig själv. Du är mitt ansvar. Jag vill ändra dig

och du kommer knappt att märka att det händer. Älska dig själv och andra,

därför att jag älskar dig. Lyft blicken från dig själv! Se bara på mig!


Jag förändrar…jag skapar…men inte när du försöker.

Jag kommer inte att kämpa emot dina ansträngningar.

Du är min.Låt mig ge dig glädje, frid och vänlighet. Ingen annan kan!


Med kärlek

/Jesus


Strandtanke

 

Att gräva ner sanden djupt med tårna

Att höra havets vågor slänga sig mot strand

Att se hur stenarna formats mjuka av hav och vind

Att slumra till

Att känna solens strålar smeka mot min rygg

Att höra barnens lek och skratt på nära håll

Att känna vindes fläkt och bli glad och tacksam

för avbrottet från den stekheta solen

Att veta att Du älskar mig mer än någon annan

Att detta som är så vackert har du skapat mig att vårda

 

Sommar 2004

Fläsian

Där din skatt är

1 september 2000Det finns måmga strömmar i dagens samhälle som manar människor till skyltfönster och shoppingrundor. Vi söker efter skönhet i saker som kan lysa upp vår vardag. ”Tänk om jag kunde köpa en sån där häftig soffa; då skulle jag säkert bli nöjd!” Men när stunden kommer och soffan står där, dröjer det inte länge förrän vi börjar se oss om efter någon ”ny” pryl. Med tanke på att allt detta kommer att förstöras i ett evighetsperspektig – är det värt all strävan?


”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal föstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.

Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

(MATT 6:19-21)Stanna för evigt

28 augusti 2000


När mitt hjärta förbittrades

Och jag kände styng i mitt inre,

Då var jag oförnuftig och förstod ingenting.

Som ett djur var jag inför dig.

Men jag är alltid hos dig, du håller mig i din högra hand.

Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära.

Vem har jag i himmelen utom dig!

När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden.

Om än min kropp och min själ tynar bort,

Så är Gud mitt hjärtas klippa

Och min del för evigt…

Att vara i Guds närhet är lycka för mig.

Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN,

för att kunna tala om dina gärningar.

Att vara i Guds närhet är lycka för mig.

Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN,

För att kunna tala om dina gärningar.

PS 73:21-28


Han som driver mig framåt

28 augusti 2000


”Vissa ögonblick inser jag verkligen på djupet att det inte finns något annat än Jesus

som ger verklig glädje och frid, men de ögonblicken kommer allt för sällan nu för tiden…

Men det sker inte bara när jag är orolig för något som jag kanske inte tror att jag klarar,

utan det sker även när jag är ganska fri från krav och press utifrån – då blir det tomt utan Gud. Det skulle vara underbart om det bara var Han som drev mig framåt…


Vi såg en film hos Helene som hette ”Blues brothers”, två bröder som i och för sig var lite kriminella, men det fina var att de flydde från polisen och genomled ganska mycket för att de skulle kunna betala skatt så att en kyrka skulle få vara kvar.

”We’re on a mission från God” sa de och då var allt möjligt!!”Ur djupet - Du hör mitt rop

24 augusti 2000”Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du drog mig upp ur djupet.

HERRE, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig.

HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande tillbaka...


Jag sa när det gick mig väl: 'Jag ska aldrig vackla'-  HERRE i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig HERRE, ropade jag, till HERREN bad jag om nåd..


Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därförska min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, vill jag tacka dig för evigt.

PS 30:1-4, 7-9, 12,13)


I mästarens hand


Upplevde att jag inte klarade av det

att nå människor

vara den jag är

våga vara naturlig

Gud sa

Mina händer formar dig, lyfter dig, bär dig

Mina ögon ser genom dig

Mina öron hör genom dina

I mästarens hand

När leret krossas håller Gud i det

Mina händer kramar om ditt hjärta

Mina händer rör vid dig, omsluter dig

Min mun andas på dig

Mina händer för dig framåt

Min svalka lenar din strupe


970919