Lars Norlin

Humlebollar

Dessa figurer lekte Lars fram. Oljemålning av Lars Norlin, 1971<

Tusch

Akvarell

Oljepastell