Koppla dokument

Koppla dokument


•Välj Verktyg/Brev och utskick/Koppla dokument


Till höger syns då en guide som innefattar sex steg.


Steg 1

•Välj Brev som dokumenttyp och klicka på ”Nästa: Startdokument”

Steg 2


•Välj ”Använd aktuellt dokument” och klicka på ”Nästa: Välj mottagare”

Steg 3
•Välj ”Använd en befintlig lista”

•Klicka på ”Bläddra” för att leta fram rätt fil
•Sök fram PER gem/LÖNEREVBREV200601/Brevunderlag.xls

•Klicka på Öppna.
•Välj OK.Du ser innehållet på filen.

•Klicka på OKSteg 4


Bild: Välj ”Nästa skriv brevet”
•Ta bort ”Namn…..” och Avkortad_orghem

•Välj ”Adressblock…”
Du får fram rutan ”Infoga till adressblock”. Bocka bort allt utom det första alternativet ”Lägg till mottagarens namn med det här formatet och välj Bengt.

•Klicka på ”Matcha fält..”•Välj ”Namn” i rullisten vid rubrikerna Efternamn och Förnamn.

•Välj ”F2” i rullisten vid rubriken Organisation

•Klicka på ”OK”

Du får följande utseende. Texten har nu en teckenstorlek på 14 pt.

•Markera texten och ändra till 12 pt.

•Ställ dig på raden under och klicka på ”Fler objekt”•Välj ”F2” och tryck på ”Infoga”

•Välj ”Stäng”

•Markera texten och ändra till 12 pt
•Ställ markören efter texten ”Ny lön    kronor”

•Klicka på ”Fler objekt”•Välj övrigt och klicka på ”Infoga”.

•Klicka på ”Stäng”


Steg 5


•Klicka på ”Nästa: Förhandsgranska breven”


Du ser då en förhandsgranskning av den första posten från som hämtats från första raden i Exceldokumentet.Steg 6
Klicka på ”Nästa: Slutför koppling av dokumentet”
Det finns nu möjlighet att kontrollera breven innan de skrivs ut:

•Klicka på ”Redigera individuella brev”; alla eller vissa utvalda sidor/poster.
•Klicka på ”Alla” Det tar nu lite tid.

Ett nytt dokument har skapats som heter Brev1 eller något sådant. Här finns alla breven.

•Gör stickprov på några poster, speciellt de som har ändring av lön mitt i perioden.

•Skriv ut


Excellent

• Välj Verktyg/Brev och utskick/Koppla dokument


Till höger syns då en guide som innefattar sex steg.


Steg 1

Välj Brev som dokumenttyp och klicka på ”Nästa: Startdokument”