Extext

Extext
• Ställ dig i den cell där du vill ha in det nya datat

 

Välj Formler/Infoga funktion och leta upp funktionen EXTEXT

Den första rutan "text" avser den cell där du ska hämta datat, i detta fall b2

Den andra rutan "startpos" avser var i cellens innehåll du vill börja hämta datat, i detta fal vill vi börja från första positionen, 1 (7 i detta fall)

Den tredje rutan "antal tecken" avser hur många tecken du vill ta med, i detta fall 6, födelseår, -månad- och dag: 730517)Excellent